Materiały na Dni Wspólnoty 2020/21

W tym roku gromadzimy się wokół hasła „Dojrzałość w Chrystusie”. Cała formacja Ruchu Światło-Życie jest ukierunkowana na dochodzenie do dojrzałej, głębokiej wiary. Drogą, którą podążamy, jest deuterokatechumenat. W jego ramach kształtujemy kształtujemy konkretne postaw życiowe w oparciu o Ewangelię. Pragniemy iść za Chrystusem i nieść Dobrą Nowinę innym. Poszczególne dni wspólnoty są oparte na podstawowych dla naszego Ruchu tematach i mają służyć pogłębieniu ich treści oraz odczytaniu ich w świetle nauczania Kościoła.

Powakacyjny dzień wspólnoty podejmuje temat pojęcia „Światło-Życie” i jego znaczenia w wybranych obszarach formacji. Na spotkaniu moderatorów pochylimy się nad zagadnieniami źródeł światła, animatorzy skupiać się będą na temacie rozeznawania, zaś dla całego Ruchu proponujemy temat liturgii, szczególnie Eucharystycznej, która stanowi źródło i szczyt chrześcijańskiego życia.

Adwentowy dzień wspólnoty poświęcony będzie zagadnieniu nowego człowieka – moderatorom proponujemy zmierzenie się z tematem nadużyć w Kościele, animatorom – spojrzenie na siebie w świetle Ewangelii, natomiast na spotkaniu dla Ruchu chcemy przedstawić temat samowychowania i łaski.

Wielkopostny dzień wspólnoty będzie okazją do zgłębienia tematu nowej wspólnoty. Moderatorom proponujemy przyjrzenie się zasadom pełnienia diakonii (zwłaszcza idei kolegialności), animatorom – roli wspólnoty oazowej w parafii i środowisku lokalnym, natomiast wszystkich członków Ruchu chcemy zachęcić do regularnego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku, zwłaszcza w rekolekcjach wakacyjnych.

Nowa kultura będzie tematem ostatniego – paschalnego – cyklu dni wspólnoty. Jest ona przede wszystkim przemienianiem świata w duchu Ewangelii. Moderatorzy pochylą się nad tematem kształtowania środowiska moderatorów, kapłanów i odpowiedzialnych za Ruch, animatorzy zastanowią się nad funkcjonowaniem w przestrzeni cyfrowej, zaś dla Ruchu proponujemy temat nowej kultury miłosierdzia w oparciu o nauczanie papieskie.