Misja 2023 – zapraszamy!

Myślałeś o wyjeździe na misje?

Słyszałeś że animatorzy z Twojej diecezji posługiwali na Ukrainie, w Kazachstanie, w Kenii, w Tanzanii, w Stanach Zjednoczonych, na Filipinach?

Formujesz się w Ruchu Światło-Życie (w tym w Domowym Kościele) i chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat rekolekcji prowadzonych przez Ruch w tych krajach?

Masz pomysły, zapał, radość, chęci?

Znasz kogoś, kto chciałby służyć w czasie rekolekcji oazowych poza granicami Polski?

Masz więcej pytań?

Zapraszamy na spotkania przygotowujące do przyszłorocznego wyjazdu misyjnego Ruchu Światło-Życie.

Rozpoczniemy spotkaniem w formie on-line 29 października o godzinie 20:00 (link zostanie przesłany zapisanym osobom).

Następnie zapraszamy na trzy spotkania weekendowe.

Pierwsze z nich odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2022 w Ożarowie Mazowieckim. Zaczynamy o 18.00 w piątek, zakończenie ok. 16.00 w niedzielę.

Kolejne spotkania odbędą się odbędą się 13-15 stycznia 2023 r. i 17-19 marca 2023 r.

Koszt każdego ze spotkań: 230 zł. Zaliczka na pierwsze spotkanie w kwocie 50 zł płatna na konto
Stowarzyszenie Diakonia
Ruchu Światło-Życie
40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Z dopiskiem: Imię i Nazwisko – weekend misyjny

ZAPISY na spotkanie on-line i pierwsze spotkanie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffj0HMTqohxlD6pwSJPkoy7-5FNx50ZhKuYP46xLzDpLMVSg/viewform?usp=sf_link

Zgłoszenia na pierwszy weekend misyjny do 10 listopada.

Zapraszamy !!!