Młodzi Misjonarze Miłosierdzia

„Młodzi Misjonarze Miłosierdzia” to projekt zorganizowany w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Inicjatywa skierowana jest głównie do młodych Polaków, zarówno osób działających samodzielnie, jak i we wspólnotach, duszpasterstwach, grupach szkolnych, gronie przyjaciół. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, którym bliska jest idea miłosierdzia, zarówno wierzące, jak i niewierzące. Do udziału w inicjatywie zaproszeni są również dorośli – „młodzi i miłosierni duchem”.

Celem projektu jest rozpowszechnienie idei miłosierdzia w codziennym życiu i uświadomienie, że czyny miłosierdzia dostępne są dla każdego z nas. Aby stać się młodym misjonarzem miłosierdzia wystarczy otworzyć się na potrzeby i problemy ludzi w swoim środowisku. Dzięki drobnym gestom miłosierdzia świat naszych bliźnich stanie się lepszy i bardziej radosny. Podczas trwania projektu gromadzone są świadectwa dotyczące uczynków miłosierdzia – np. w formie tekstu, filmu, zdjęć. Są one prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce „Świadectwa” oraz w mediach społecznościowych. Następnie zostaną zebrane i ofiarowane papieżowi Franciszkowi, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Więcej informacji na stronie mmm.krakow2016.com