Młodzi w parafii – sympozjum dla proboszczów „Koinonia”

Zapraszam wszystkich proboszczów na kolejne XXVI Sympozjum Koinonia, które w dniach 9-12 X br. odbędzie się w Porszewicach k. Łodzi. Tegoroczny temat: „Młodzi w parafii” nawiązuje do przyszłorocznego synodu biskupów w Rzymie, który będzie nosił tytuł: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Refleksja, którą podejmiemy tym razem na Koinonii dotyczyć będzie obserwowanego w ostatnich latach kryzysu związanego z obecnością i zaangażowaniem młodzieży w życie Kościoła, w tym także w życie naszego ruchu. Pośród zaproszonych gości sympozjum jest m.in. nowo mianowany Metropolita Łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Mamy nadzieję, że nowe obowiązki nie przeszkodzą mu w spotkaniu się z nami. W załączniku zamieszczam ulotkę ze szczegółowym programem sympozjum zachęcając Braci Kapłanów do wzięcia w nim udziału i przypominając, że spełnia ono kryterium corocznych rekolekcji kapłańskich. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: sekretariat@oaza.pl, tel.: 18 262 32 35. Serdecznie zapraszam.