Modlitwa poprzedzająca wybory prezydenckie

Diakonia Społeczna Diecezji Bydgoskiej wzywa do modlitwy w intencji mądrych i odpowiedzialnych wyborów.

W myśl „Noty doktrynalnej dotyczącej pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym” Kongregacji Nauki Wiary, przypominamy jak napisano w punkcie 4 tego dokumentu: „Prawidłowo ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu popierać w głosowaniu programu politycznego czy też pojedynczej ustawy, w których podstawowe treści wiary i moralności byłyby obalane przez sformułowania alternatywne albo przeciwne tymże treściom”.

W dniu 23.04.2015 r. w łączności z Jasną Górą rozpoczęła się ogólnopolska nowenna do Matki Bożej Królowej Polski. W duchu odpowiedzialności za Ojczyznę zachęcamy wszystkich członków Ruchu do włączenia się w nią.

Modlitwa:

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała w pokoju.

Litania loretańska do Matki Bożej