Msze Święte w Centrum Ruchu

Podczas tegorocznej Oazy Żywego Kościoła grupy przybywające do Centrum Ruchu Światło-Życie będą mogły sprawować Eucharystię wyłącznie w dolnym kościele przy grobie ks. Franciszka Blachnickiego w następującym porządku:

godz. 9:00 –  ONŻ IIo

godz. 11:00 –  ONŻ Io

godz. 13:00 – OND Io, IIo, IIIo

godz. 15:00 – pozostałe oazy

W kaplicy Chrystusa Sługi będą sprawowane jedynie Msze oaz odbywających się w Centrum, a przez pozostałą część dnia będzie ona miejscem modlitwy w ciszy.

Prosimy o zgłaszanie planowanego przyjazdu w sekretariacie:

Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 18 262 32 35, kom. 660 402 330
e-mail: KopiaGorka@oaza.pl