Na Kopiej zakończyły się oazy studenckie

Wakacyjne oazy OŻK 2015 w Krościenku zakończyły się 17 września z chwilą wyjazdu studentów i dorosłych uczestniczących w oazach pierwszego i drugiego stopnia.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Obie grupy rekolekcyjne, które liczyły łącznie 55 osób, prowadził moderator generalny, ks. Marek Sędek, wspierany przez odpowiedzialnych świeckich: Annę Czaję i Dorotę Asztabską oraz animatorów. /AR/

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życiefot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie