Najważniejsze strony (źródła)

• Tekst Pisma Świętego w j. angielskim The New American Bible, Revised Edition (NABRE) – tego tłumaczenia używamy w materiałach Ruchu

• Dokumenty Kościoła w j. angielskim

• Msza Święta: porządek Mszy św. (US)

• Porządek Mszy świętej oraz Liturgia godzin i czytania z dnia (GB)

• Kalendarz liturgiczny oraz możliwość przeczytania czytań z dnia (US)

• O liturgii godzin

• Katechizm Kościoła Katolickiego

• Obrzędy Mszy świętej pol.-ang. pobierz plik

• Strona Ruchu Światło-Życie w j. angielskim (informacje o Ruchu i świadectwa) The Light-Life Movement