Witamy...
O nas
Aktualnosci
Pokarm dla ducha
Nowa nadzieja
Terminy
Kronika
Relacje
Dokumenty
Linki
Dojazd
Kontakt

W Polsce pomoc osobom o orientacji homoseksualnej,
w tym możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia,
proponuje Grupa „Odwaga”
działająca przy ośrodku Ruchu  Światło-Życie w Lublinie.

Grupa „Odwaga”  kieruje się w swej działalności nauczaniem Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza wskazaniami zawartymi w wydanym w 1986 roku przez Kongregację Nauki Wiary Liście do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych.
Głównym celem Grupy „Odwaga” jest pomoc osobom o orientacji homoseksualnej w trwaniu w czystości i prowadzeniu takiego stylu życia, który nie popiera przekonania, że realizowanie tych skłonności w relacjach homoseksualnych jest czymś dobrym, możliwym do przyjęcia, normalnym i moralnie poprawnym.

Idea i podstawowy program grup wsparcia zostały zaczerpnięte z programu Anonimowych Alkoholików, dostosowanego do potrzeb osób o tej orientacji, i są realizowane w wielu zachodnich organizacjach służących pomocą takim osobom. Grupy wsparcia są koniecznym elementem na drodze wychodzenia z homoseksualizmu i trwania w czystości, w nich bowiem można znaleźć głębokie zrozumienie ze strony osób, które zmagają się z tymi samymi problemami i przechodzą takie same trudności. Aktualnie w Lublinie grupy te są prowadzone przez kapłanów-psychologów czy psychoterapeutów, dla kobiet przez kobietę-psychoterapeutę.
Zakłada się, że z czasem osoby uczestniczące w tym programie będą mogły same prowadzić takie grupy, zawsze jednak bardzo istotną rolę będzie spełniał tu kapłan.

Na razie spotkania grup wsparcia odbywają się co miesiąc - jest to zbyt mało w stosunku do potrzeb, ale ich uczestnicy pochodzą nawet z bardzo odległych stron Polski. Spotkania stwarzają okazję do osobistej i wspólnej modlitwy, do wspólnego uczestniczenia w Eucharystii, korzystania z kierownictwa duchowego oraz sakramentu pokuty i pojednania, do dzielenia się życiem i nawiązywania czystych przyjaźni. Służą także zdobywaniu wiedzy i umiejętności dotyczących radzenia sobie z problemem skłonności homoseksualnych, a także z trudnościami odnoszącymi się do niewłaściwego obrazu siebie czy nawiązywania relacji z innymi itd. W tym wszystkim najważniejsza jest osobista więź z Chrystusem, która przez uczestniczenie w takiej grupie się pogłębia, a czasem dopiero jest odkrywana przez jej uczestników. Dzięki tej więzi możliwe jest przejście wszystkich trudnych etapów na drodze trwania w czystości, porzucania homoseksualnych zachowań, a nawet przechodzenia od homo do heteroseksualizmu.

Aby ten proces zdrowienia i przemiany mógł zachodzić,
potrzebne są także więzi z innymi ludźmi ze środowiska,
w którym takie osoby żyją.

Grupa „Odwaga” stara się więc pomagać także rodzicom i przyjaciołom osób o orientacji homoseksualnej  w ich zrozumieniu , jeśli takiej pomocy szukają. Stara się także kształtować świadomość społeczną, szczególnie wspólnot kościelnych, że homoseksualizm nie jest zjawiskiem wobec którego trzeba się czuć tylko bezradnym, zażenowanym czy zbulwersowanym. Nie jest też - wbrew coraz agresywniej upowszechnianej opinii - czymś, co można i trzeba zaakceptować i realizować, żeby być szczęśliwym. W swojej istocie homoseksualizm jest jednym z wielu przejawów zranienia grzechem i brakiem miłości, jakie każdy z nas w sobie nosi. Jest jakąś biedą człowieka, który ma prawo oczekiwać właściwej pomocy od wspólnoty grzeszników, którzy wiedzą i sami tego doświadczają, że jest Ktoś, kto wybacza i przynosi uzdrowienie. Ta pomoc może mieć różny charakter, np. może być okazaniem czy poczuciem solidarności w zrozumieniu doświadczenia słabością, może to być dobre słowo, obdarzenie dobrą, czystą przyjaźnią czy też służenie rzetelną wiedzą na temat tej orientacji i konkretną pomocą duszpasterską czy terapeutyczną.

Grupa „Odwaga” podejmuje też starania, aby upowszechniać właściwe spojrzenie na problem homoseksualizmu, zgodne z nauczaniem Kościoła i z osiągnięciami psychologii, mi. in. przez inspirowanie i włączanie się w organizowanie tematycznych konferencji:„Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej” oraz publikowanie materiałów z tych konferencji, a także przez redagowanie kwartalnika „Światło w ciemności”. Na październik tego roku zaplanowane są warsztaty przygotowujące do prowadzenia grup wsparcia.
                                                                    Irena Chłopkowska

Adres kontaktowy
 
Grupa „Odwaga” 
Ośrodek Ruchu Światło – Życie 
Ul. Gwardii Ludowej 8 
20-806 Lublin
tel. 081/7401328, tel. kom. 0605 921 654
e-mail:
odwaga@lublin.oaza.org.pl
 

Świadectwa członków Grupy “Odwaga”:

Tęsknota za wolnością
   “ Jestem młodą kobietą i należę do niedawno powstałej grupy wsparcia. Bardzo się dzisiaj cieszę, że taka grupa powstała, bo mogę czuć się w niej bezpieczna, zrozumiana, mogę się „wygadać”. Wiem, że nikt mnie tam nie odrzuci, nie poniży. Nareszcie nie jestem z tym sama....” Ina
Pełny tekst świadectwa

Warto było zaufać
“...Ostatnie miesiące, od kiedy trafiłem do grupy wsparcia, przyniosły w moim życiu kolejny przełom i nowe doświadczenie. Pan Bóg dał mi ludzi, którzy chcą podać pomocną dłoń i którzy potrafią ukazać drogę wyzwolenia....” Jonasz
Pełny tekst świadectwa