Nowa Diakonia UKCHS

W dniu 24 listopada 2015r. podczas rekolekcji UKCHS, których tematem był Charyzmat oazy rekolekcyjnej odbyły się dwa spotkania UKCHS. W czasie jednego z nich Zgromadzenie Generalne wybrało nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, który został zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Nowy skład zarządu, czyli Diakonia UKCHS

Ks. Wojciech Ignasiak – moderator

Ks. Maciej Krulak – zastępca

Ks. Ireneusz Kopacz – członek zarządu

Ks. Kamil Prus – skarbnik

Ks. Radosław Rotman – sekretarz

Ks. Wojciech Ignasiak – moderator UKCHS w specjalnym komunikacie podziekował dotychczasowej Diakonii za posługę i trud włożony w pracę na rzecz Stowarzyszenia Unia Kapłanów Chrystusa Sługi.

Unia Kapłanów Chrystusa-Sługi jednoczy kapłanów – moderatorów Ruchu Światło-Życie dla lepszego wyrażenia i realizowania ich posługi w ramach Ruchu i  przez Ruch na rzecz odnowy Kościoła. Pragnie ona dokonać tego zjednoczenia m.in. przez posłużenie się formą kościelnego zrzeszenia zwanego w prawie kanonicznym Pia Unio.

zobacz więcej: http://ukchs.oaza.pl/