Nowi odpowiedzialni diakonii centralnych oraz filii śląskiej Ruchu Światło-Życie

W ostatnich tygodniach zaszło kilka zmian w Centralnej Diakonii Jedności. W związku z rezygnacją ekonoma stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Andrzeja Raja, Moderator Generalny ks. Marek Sędek, po konsultacji z członkami CDJ, mianował ekonomem Diakonii Wojciecha Terlikowskiego z archidiecezji warszawskiej. W związku z rezygnacją dotychczasowej odpowiedzialnej za Centralną Diakonię Formacji Diakonii Anny Pełki, nową odpowiedzialną tej diakonii Moderator Generalny mianował Barbarę Bożek z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (Krościenko n. D.). Nowym odpowiedzialnym Centralnej Diakonii Ewangelizacji został ks. Maciej Krulak. Także Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego ma nowego odpowiedzialnego; został nim dotychczasowy odpowiedzialny za Centralną Diakonię Muzyczną, Marcin Łęczycki (archidiecezja katowicka). 31 sierpnia br. zakończyła się kadencja odpowiedzialnym za Centralną Diakonię Życia, Dorocie i Łukaszowi Kozyrom. Nowymi odpowiedzialnymi za tę diakonię zostali Agnieszka i Aleksander Jarominowie z archidiecezji katowickiej.

W związku z rezygnacją dotychczasowego moderatora filii śląskiej, ks. Mariusza Foltyńskiego, Moderator Generalny ks. Marek Sędek mianował nowym moderatorem tej filii ks. Ryszarda Piętkę, moderatora diecezjalnego diecezji bielsko-żywieckiej. Nową sekretarką tej filii została Maria Sobczyk z archidiecezji katowickiej.

Nowym odpowiedzialnym życzymy mocy Ducha Świętego i opieki Niepokalanej Matki Kościoła.

Anna Nowak
Sekretariat Moderatora Generalnego