O poszukiwaniu następców

Jak znaleźć tych, którzy przejmą po mnie posługę? – to pytanie, przed którym staje praktycznie każdy odpowiedzialny. Posługę pełni się dłużej lub krócej, niekiedy są wyznaczone kadencje, niekiedy po prostu trzeba zrezygnować lub zostać odwołanym – zawsze jednak pojawia się problem znalezienia kogoś, kto będzie następcą.

Jak szukać  następców, jak formować tych, którzy będą gotowi do służby, jakim być człowiekiem, by umieć przekazywać odpowiedzialność – na te i inne pytania będzie odpowiadał 218 numer „Wieczernika”, który ukaże się w najbliższych tygodniach.

Poszczególne artykuły podejmą następujące zagadnienia:

  • jak Mojżesz formował Jozuego
  • czego mogli się nauczyć uczniowie patrząc na Jezusa
  • jak Jezus przysposabiał do służby
  • jakie cechy miał człowiek, którego następcą był św. Paweł
  • zmiana odpowiedzialnego: rewolucja czy ewolucja?
  • jak przygotowywać następców
  • jak Ruch przygotowuje do posług
  • posługi w Ruchu – w jaki sposób się na nie powołuje i na jaki czas.

218. numer „Wieczernika” można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl oraz przez formularz na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate lub telefonicznie 61 862 53 73 (po południu).

Zamówienia będą realizowane do wyczerpania nakładu.

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl