O Ruchu po angielsku

W naszym serwisie internetowym umieściliśmy materiały dla tych wszystkich, którzy chcą ewangelizować, a także opowiadać o Ruchu w języku angielskim.

Jest to słownik polsko-angielski obejmujący podstawowe zwroty używane w naszym Ruchu (np. w materiałach formacyjnych) oraz istotne określenia biblijne i teologiczne, śpiewnik zawierający teksty ponad stu pieśni i piosenek w języku polskim i angielskim oraz linki do stron z tekstem Biblii, formularzem mszy św., liturgią godzin oraz dokumentami Kościoła w języku angielskim.

Całość znajduje się pod adresem: https://www.oaza.pl/biblioteka/po-angielsku/.

Zapraszamy również na stronę www.light-life.oaza.pl.  Znajdziemy tam szereg podstawowych informacji o Ruchu Światło-Życie w języku angielskim oraz świadectwa.
Zapraszamy również na angielską stronę Domowego Kościoła www.dk.oaza.pl/en 
oraz na stronę Domowego Koscioła wspólnot angielskojęzycznych w USA https://www.domesticchurchfamilies.com/

Mamy nadzieję, że te materiały będą pomocą w naszych kontaktach międzynarodowych, w szczególności podczas Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy do korzystania ze słownika przy przygotowywaniu wszelkich wypowiedzi o Ruchu. Doświadczenie pokazuje, że nawet osoby biegle znające język angielski mają zrozumiałe problemy z pojęciami „oazowymi”. W razie potrzeby konsultacjami służy Agata Jankowiak email: A.Jankowiak@oaza.pl