Oaza Nowego Życia I st. dla studentów i dorosłych

Oaza Nowego Życia I st. dla studentów i dorosłych

Miejsce:         Czchów – Dom Rekolekcyjny „Efez” (Diec. Tarnowska)

Czas:              07.08 – 23.08.2020 (III Turnus)

Prowadzący: Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi (Arch. Przemyska)

Zgłoszenia*:

tel:  575291190

Koszt:    950 zł.

* Przy zapisach należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia, e-maila, parafię i telefon kontaktowy. Po dokonaniu zapisu i otrzymaniu jego potwierdzenia
w terminie do 2 tygodni należy dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki  w kwocie 250 zł na konto:

Diakonia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Przemyskiej

  1. Pelczara 4, 37 – 700 Przemyśl

Nr konta: 56 8642 1155 2015 1510 8199 0001


Tytułem wpłaty koniecznie należy podać:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, NAZWĘ
REKOLEKCJI (np. Jan Nowak, ONŻ I st.,Czchów)

Zapisy trwają do 31.05.2020 r.