Oazowy wolontariat misyjny

Przy okazji trwającego właśnie Tygodnia Misyjnego warto przypomnieć, że w Ruchu Światło-Życie działa Oazowy Wolontariat Misyjny, prowadzony przez Diakonię Misyjną. Pierwsze spotkanie dla kandydatów na wolontariuszy odbędzie się w dniach 11-13 listopada br. w Krakowie, w ramach Oazy Modlitwy Diakonii Misyjnej.

The Hands of Jesus showing scarsDo tej pory ponad 100 osób wyjechało na długoterminowy wolontariat (od 6 do 12 miesięcy) bądź kilkutygodniowe doświadczenia misyjne m.in. do Kazachstanu, na Ukrainę, do Kenii, Ekwadoru czy Chin. Obecnie szukamy chętnych, którzy wyjadą do posługi w Kazachstanie, Boliwii, Kenii i na Ukrainie. Podstawowe warunki, które powinien spełniać kandydat na wolontariusza to: pełnoletność, formacja podstawowa Ruchu i dojrzałość osobista. Przygotowanie do wyjazdu opiera się na formacji: duchowej, ludzkiej, misyjnej i oazowej, a realizowane jest dwutorowo – indywidualnie w miejscu zamieszkania kandydata oraz w czasie kilku wspólnych spotkań.

kenia-2014-judyta-sowa-w-czasie-konferencji-na-oazie-i-stopniaCzym jest Oazowy Wolontariat Misyjny?

Oazowy Wolontariat Misyjny rozpoczął się w 2007 r. od prośby jednego z biskupów z Kazachstanu o przyjazd do Administratury Apostolskiej Atyrau animatorów z Ruchu Światło-Życie, który w tym czasie zgłębiał jako hasło roku słowa „Idźcie i głoście”. Zrodził się więc on jako odpowiedź na Wielki Nakaz Misyjny dany nam przez Jezusa Chrystusa, a przypomniany członkom Ruchu jako zadanie podstawowe dla każdego z nas.

Diakonia Misyjna pragnie posyłać wolontariuszy misyjnych wszędzie tam, gdzie nasz Ruch będzie mógł służyć swoim charyzmatem i gdzie potrzebne są ręce gotowe do służby. Charakter tej służby zależy od potrzeb miejscowego Kościoła, do którego posyłany jest wolontariusz. W jednym miejscu może być to posługa animatora grupy na rekolekcjach bądź w tworzącej się wspólnocie, a w innym praca na tzw. „zapleczu”, czyli np. prowadzenie kursów językowych, praca w Domu Dziecka, dyżur w kuchni lub zakrystii, prowadzenie scholi, ale także zwykłe bycie z ludźmi i świadectwo życia.

Decyzja o wyjeździe

Osoba, w sercu której rodzi się gotowość do wyjazdu na misje, powinna dokładnie rozeznać na modlitwie i najlepiej również w rozmowie ze spowiednikiem bądź kierownikiem duchowym, czy jest to powołanie misyjne, jakie są motywacje pragnienia wyjazdu i czy jest ono zgodne z wolą Bożą. Decyzja o wyjeździe na misje powinna być w pełni świadoma, dobrowolna, a także stała.

Wolę wyjazdu w charakterze wolontariusza misyjnego należy zgłosić pisemnie do Centralnej Diakonii Misyjnej. Samo zgłoszenie chęci wyjazdu nie jest równoznaczne ze zgodą na wyjazd. Wolontariusz oprócz wymogów stawianych przez Diakonię Misyjną, musi również spełniać oczekiwania placówki misyjnej, na którą zamierza wyjechać.

Formacja przed wyjazdem

Wolontariusz przed rozpoczęciem przygotowań do wyjazdu wraz z Koordynatorem Oazowego Wolontariatu Misyjnego opracowuje plan pracy rocznej, czyli plan konkretnego przygotowania do wyjazdu. Powinien jasno określić cel, jaki sobie stawia do osiągnięcia na koniec roku formacyjnego.

kenia-2014-judyta-i-iza-w-czasie-pogodnego-wieczoru-na-oazie-i-stopniaFormacja jest ustalana z koordynatorem indywidualnie dla każdego kandydata, jednak z reguły trwa rok i rozpoczyna się we wrześniu. Uwzględnia ona formację: ludzką, duchową, oazową i misyjną.

Wolontariusz przede wszystkim kontynuuje swoją formację w małej grupie czy kręgu, dba o swój rozwój duchowy, a oprócz tego uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach diakonii misyjnej oraz w dodatkowych spotkaniach przygotowujących:

  • Oaza Modlitwy Diakoni Misyjnej na jesieni (czas rozeznawania i wstępnej weryfikacji);
  • spotkania weekendowe OWM;
  • Oaza Jedności Diakonii Misyjnej (wiosna);
  • w przypadku osób wyjeżdżających do posługi na Wschód wskazany jest udział w organizowanym przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie „Spotkaniu formacyjnym dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie” (latem);
  • w przypadku animatorów wyjeżdżających do posługi na oazach rekolekcyjnych w krajach misyjnych obowiązkowe są spotkania zespołu diakonii tych rekolekcji.

Finanse

Koszty podróży, ewentualnych szczepień i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pokrywane są przez wolontariusza, placówka misyjna pokrywa koszty utrzymania w czasie pobytu na misjach.

kenia-2012-rekolekcje-oazy-nowego-zycia-i-stopniaPonieważ wolontariusz posyłany jest przez Ruch Światło-Życie w diecezji, z której pochodzi, dlatego to miejscowa wspólnota powinna zatroszczyć się o pomoc w sfinansowaniu wyjazdu swojego reprezentanta. Diakonia Misyjna pośredniczy w zakupie biletów lotniczych, a także pomaga w szukaniu środków finansowych, nie jest jednak za to odpowiedzialna bezpośrednio.

Pytanie

Oazowicze, idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!

Nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by służyć tam, gdzie Bóg was wzywa i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce!

ks. Jacek Herma, XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych (2008)

Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to Wielki Nakaz Misyjny, który zostawił nam Jezus Chrystus. To wezwanie jest skierowane do każdego z nas. To wezwanie skierowane jest do Ciebie. Powołanie misyjne nie ogranicza się tylko do zakonników czy lekarzy. Misje to nie tylko Afryka. Każdy z nas jest do nich powołany, oczywiście każdy na swój sposób.

Zapytaj więc sam siebie:

Czy chciałbym/chciałabym służyć w Kazachstanie, Kenii, Boliwii, na Ukrainie albo w innym miejscu, do którego zostałbym posłany? Czy potrafiłbym opuścić mój bezpieczny, znany świat, moją wspólnotę, studia, szkołę, przyjaciół, rodzinę na rok, pół roku albo chociaż miesiąc? Czy możliwe, by Bóg wzywał właśnie mnie? Czy moja posługa naprawdę mogłaby przynieść wielokrotne owoce?

Odwagi! Bóg pyta dziś: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”

Nie lękaj się odpowiedzieć: „Oto ja! Poślij mnie!”.

na zgłoszenia i pytania czekamy pod adresem: misje@oaza.pl

Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie