Obudźcie świat!

konsekrowaniRok Życia Konsekrowanego rozpoczął się w I Niedzielę Adwentu 2014, a zakończy w święto Ofiarowania Pańskiego 2016. Myślisz, że to powinno zainteresować tylko zakonników i zakonnice? Błąd! Papież Franciszek, który ogłosił ten rok, ma inne zdanie!

Po pierwsze, formy życia konsekrowanego nie ograniczają się do zakonów i zgromadzeń zakonnych. Są też instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego i formy indywidualne (np. dziewice, wdowy, pustelnicy).

Po drugie, papież Franciszek uważa, że to ważny rok dla wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza dla… rodzin.

Ojcami chrześcijańskiej Europy są trzej mężczyźni konsekrowani: Benedykt, Cyryl i Metody. Przypadek? Życie konsekrowane niesie w sobie ogromny potencjał miłości i twórczości w każdej godziwej dziedzinie. Konsekrowani uprawiali teologię i ziemię, odkrywali nowe lądy i tworzyli alfabet dla plemion, których języki nie znały pisma, odkrywali prawa genetyki, ale też godność ludzką w porzuconych noworodkach, niewolnikach i osobach chorych psychicznie. A to tylko przykłady.

Św. Jan Paweł II nazwał życie konsekrowane „kwiatem Ewangelii”. Wspólnoty oazowe były i są środowiskiem, w którym powołania do życia konsekrowanego to normalność. I tak powinno być. Ktoś odkrywa w sobie tęsknotę za Bogiem tak wielką, że jest gotów rzucić wszystko. A oaza pomaga w odkrywaniu tej tęsknoty, rozwijaniu jej, podjęciu drogi, która jest jednocześnie wybrana przez Boga i rozpoznana przez człowieka. Co więcej, można być osobą konsekrowaną, żyjąc jednocześnie charyzmatem Ruchu.

Przez cały Rok Życia Konsekrowanego w tym miejscu będą pojawiać się świadectwa osób konsekrowanych i ich rodzin, inspirujące fragmenty lektur, “namiary” na ciekawe witryny internetowe. Zajrzyj tu czasem. Daj się zaskoczyć.

Posłuchaj!

Rozmowy niedokończone, TV Trwam + Radio Maryja, 30.11.2014, goście: o. Tomasz Kot SJ – Prowincjał Wielkopolsko-Mazowieckiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego; s. M. Ausilia Gołębiowska OSCCap /Klaryski Kapucynki/; s. M. Radosława Podgórska FSK /Franciszkanka Służebnica Krzyża; Katarzyna Owczarek / Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

Cz. I – zapis audio z programu TV

Cz. II – samo radio

Aneks

fragment Listu Apostolskiego papieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych, 21.11.2014

Rok Życia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. Tak więc zwracam się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa.

Czym byłby Kościół bez świętego Benedykta i świętego Bazylego, bez świętego Augustyna i świętego Bernarda, bez świętego Franciszka i świętego Dominika, bez świętego Ignacego Loyoli i świętej Teresy z Avila, bez świętej Angeli Merici i bez świętego Wincentego a Paulo. Lista ta mogłaby być niemal nieograniczona, aż do świętego Jana Bosko i błogosławionej Teresy z Kalkuty. Błogosławiony Paweł VI stwierdził: „Bez tego konkretnego znaku, miłość ożywiająca cały Kościół byłaby wystawiona na niebezpieczeństwo oziębienia, zbawczy paradoks Ewangelii na ryzyko osłabienia, «sól» wiary na rozcieńczenie się w świecie zmierzającym do zeświecczenia” (Evangelica testificatio, 3).

Zachęcam więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania tego roku przede wszystkim, aby podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal otrzymujemy za pośrednictwem świętości założycieli i założycielek oraz wierności własnemu charyzmatowi tak wielu osób konsekrowanych. Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.

Błogosławię Pana za szczęśliwą zbieżność Roku Życia Konsekrowanego z Synodem o rodzinie. Rodzina i życie konsekrowane są powołaniami wnoszącymi bogactwo i łaskę dla wszystkich, przestrzeniami humanizacji w budowaniu relacji życiowych, miejscami ewangelizacji. Możemy pomagać sobie nawzajem.