Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 18 kwietnia 2016, 21:27    

Od początku…

Ukazał się 210. numer "Wieczernika"


210W jednej ze swoich katechez w ramach cyklu omawiającego poszczególne sakramenty ojciec święty Franciszek powiedział, że „kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg «odzwierciedla się» w nich, odbija w nich swoje rysy i niezniszczalny charakter swojej miłości. Małżeństwo jest bardzo pięknym obrazem miłości Boga z nami. (…) Małżonkowie na mocy sakramentu otrzymują prawdziwą i właściwą sobie misję, gdyż mogą ukazywać miłość jaką Chrystus miłuje swój Kościół”.

Jakże ważne, a zarazem trudne zadanie postawiono przed nimi. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo żyć tym powołaniem. Jeżeli jednak małżonkowie, jak wybrzmiewa to również w świadectwach, wzajemnie się za siebie modlą, powierzając Bogu całą swoją przyszłość i oddając Jemu swoje życie, to On pomaga im w problemach, ułatwia przetrwać kryzysy i wspiera w trudnościach. Podstawą więzi małżeńskiej jest utrzymywanie żywej relacji z Bogiem.

Do małżeństwa trzeba się dobrze przygotować, miłości trzeba się uczyć, a potem przez całe wspólne życie dbać o jej rozwój i nad nią pracować. Małżeństwo to powołanie dla tych, którzy nie boją się stać bezinteresownym darem z samego siebie. Tylko wtedy można, po latach małżeństwa, patrzyć na siebie z coraz większym zachwytem i miłością i powtarzać za Papieżem, że „życie małżeńskie jest wspaniałe, jest świetne!”.

W obliczu rzeczywistości jaką jest coraz większa liczba rozpadających się małżeństw, świat jak nigdy dotąd potrzebuje dzisiaj radosnego świadectwa szczęśliwych i odważnych małżonków, bo jak mówi Ojciec święty „trzeba odwagi, by się miłować tak, jak Chrystus miłuje Kościół”.

Ala Bartkowiak

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Wezwania

Temat numeru

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Spotkania

  • Miłosierni jak Ojciec – XLI Kongregacja Odpowiedzialnych

Chwile

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE