Odbyła się 22. pielgrzymka KWC do Niska

„Wolni i wyzwalający” – pod takim hasłem 1 maja 2019 odbyła się 22. diecezjalna pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Niska do sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin.

Pielgrzymka była dla członków Krucjaty okazją do dzielenia się tym, w jaki sposób zmieniła ona życie ich i ich bliskich. Był to również czas na promocję różnych działań i przedsięwzięć związanych z krucjatą, trzeźwością i abstynencją.

Ks. Adam Dyjak w wygłoszonej konferencji pokazał duszpasterskie aspekty KWC – jak potrzebna i przydatna jest Krucjata także w innych działaniach duszpasterskich, między innymi w promocji ochrony życia.

Mszę św. koncelebrowali księża związani z oazą i Krucjatą. Eucharystii przewodniczył ks. Dominik Żelazko – moderator Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej, homilię wygłosił ks. Krzysztof Kwiatkowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, koncelebrowali – ks. Artur Dyjak, ks. Konrad Fedorowski oraz ks. Robert Capała z diecezjalnej diakonii wyzwolenia. Ks. Krzysztof w homilii podkreślił, że tym, który wyzwala człowieka, jest Bóg i to On tak naprawdę działa przez Krucjatę i podejmowane przez nią działania.

Ostatnim punktem programu było nabożeństwo odpowiedzialności i misji, któremu przewodniczył Ks. Robert Capała.

W słowie, w którym zachęcał wiernych do wstąpienia i trwania w Krucjacie, podkreślił, że w tym dziele trzeba zachować kolejność Bóg – modlitwa – znak zewnętrzny: abstynencja i powstrzymanie się od kupowania i częstowania alkoholem. W czasie nabożeństwa kilka osób w uroczysty sposób złożyło deklarację przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. / ks. R. Capała/

za: Relacja z 22 pielgrzymki KWC do Niska

galeria: Pielgrzymka di Niska