Piosenka Roku 2011 Wielki jest Pan

Piosenka roku 2011/2012 stworzona przez Marcina Łęczyckiego.
WIELKI JEST PAN

D fis h fis
Ref. Cały świat niechaj śpiewa Ci świętą pieśń,
G A D
niech oddaje najwyższą cześć. Wielki jest nasz Pan.
h fis G D
1. Brat Abraham usłyszał Twe słowo i od razu uwierzył w nie,
h fis G e A4-3
w obietnice milionów gwiazd, które ludem Bożym stały się.
D h fis h
Nigdy nie zostawiłeś go, nawet w ten próby czas,
G D e G A
gdy posłuszny Twemu wezwaniu na ofiarę swego syna dał.
2. W Samuelu wołanie Twe, Panie z młodym sercem spotkało się.
Padło na żyzną glebę miłości tam wydało wielokrotny plon.
Nigdy nie zostawiłeś go, On posłuszny Ci był.
Każdy człowiek, gdy Tobie zaufa wie, że nigdy nie zawiedzie się.
3. Kiedy nadszedł właściwy czas łaski, Słowo Twe Ciałem stało się,
zamieszkało na ziemi wśród ludzi ogłaszając już Królestwo Twe.
Nigdy nie zostawiłeś nas, gdy za cenę Twej krwi
cały Kościół z chórami aniołów wielką ucztę wyśpiewuje Ci.
e A fis h G e A H7
4. Góry ustąpią i morza wypłyną lecz Słowo Twe żyje i trwa.

* * *
Ta sama piosenka w opracowaniu zespołu NEW LIFE’m

Premierowy utwór z płyty “Światło Życie”. Jest to wyjątkowy album, na którym znajduje się 12 Piosenek Roku Ruchu Światło-Życie.