Podziel się Oazą z Filipinami

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie w 2020 roku planuje:

 1. przy pomocy charyzmatu Światło-Życie głosić Ewangelię na
  Filipinach, organizując pierwsze rekolekcje oazowe na Filipinach w
  lutym 2020 roku
 2. rozwijać Ruch Światło-Życie na Filipinach przez wyjazd 8 osób z
  Diakonii Misyjnej na Filipiny i organizację rekolekcji w lipcu/sierpniu 2020 roku
 3. zaprosić 5 osób z Filipin na rekolekcje oazowe w Polsce, aby mogły
  kontynuować formację rozpoczętą w poprzednich latach. Połowę pieniędzy
  potrzebnych na przylot, pobyt i rekolekcje zapłacą Filipińczycy.

Do realizacji powyższych celów będziemy potrzebowali zebrać w sumie
około 50 000 zł. Obecnie udało się uzbierać około 30% potrzebnej sumy.
Uprzejmie prosimy o hojne wsparcie dzieła budowy Ruchu Światło-Życie
na Filipinach przez wpłatę na poniższe konto:

40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko
z dopiskiem: „Cele statutowe – FILIPINY”
(wpłaty można odliczyć od podatku jako darowiznę)