Promocja na archiwalne numery “Wieczernika”

W związku ze zmianą magazynu 🙂 redakcja “Wieczernika” ogłasza nadzwyczajną okazję otrzymania archiwalnych numerów pisma.

Dysponujemy następującymi numerami archiwalnymi:

 • 98                    być uczniem Jezusa
 • 108                  Zmartwychwstanie
 • 116                  Jedność
 • 120                  Biblia – słowo życia
 • 125                  przyjść do Jezusa
 • 127                  Kapłaństwo
 • 128                  rodzina
 • 133                  Sprawy ostateczne
 • Jan Paweł II   (specjalny numer wydany po śmierci papieża)
 • 139                  Ekumenizm
 • 158                  Europa
 • 160                  Pielgrzymowanie
 • 161                  Młodzież
 • 166                  Ewangelizacja bez granic
 • 168                  niepełnosprawność
 • 173                  słuchać Pana
 • 177                  wojna
 • 179                  muzyka
 • 180                  słuchać Pana w Kościele
 • 181                  pokolenia
 • 182                  święci
 • 186                  misje
 • 188                  sprawy społeczne
 • 191                  pytanie i szatana
 • 192                  miłosierdzie
 • 193                  życie konsekrowane
 • 194                  narodzić się na nowo
 • 195                  światło-życie
 • 196                  sakramenty
 • 197                  macierzyństwo
 • 198                  ruch Ś-Ż II-III 2014
 • 199                  świętowanie
 • 201                  dary Duch św.
 • 202                  kochać samego siebie
 • 203                  rodzice i dzieci
 • 204                  Kościół szukający drogi
 • 205                  Eucharystia
 • 207                  Ekumenizm
 • 208                  służba
 • 210                  małżeństwo
 • 211                  miłosierni jak Ojciec
 • 212                  Duch i materia wiary
 • 214                  przekazywanie wiary
 • 215                  rozeznanie

Osoby pragnące otrzymać numery archiwalne prosimy o składanie zamówień na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

Prosimy o wskazanie zamawianego numeru oraz ilości egzemplarzy.

Informujemy, że zamówienia będziemy realizować do wyczerpania nakładów poszczególnych numerów (ilość egzemplarzy poszczególnych numerów nie jest duża, w niektórych przypadkach pozostały pojedyncze egzemplarze).

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl