Przyjęcie Jezusa za Króla i Pana

W Liście Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski odczytanym w kościołach 20 listopada 2015 r. biskupi zapowiedzieli: „Połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata”.

Na zebraniu plenarnym KEP w Gnieźnie i w Poznaniu został zatwierdzony tekst tego aktu. Akt będzie nosił nazwę „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.

W tytule nie ma więc nazwy „intronizacja”, choć tego rodzaju akty często potocznie są tak nazywane.

Określenie „akt intronizacyjny” nie zawsze jest dobrze rozumiane w społeczeństwie  – tłumaczy bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Podkreśla też, że istotą jubileuszowego Aktu jest osobiste powierzenie swojego życia Chrystusowi.

Bp Czaja zwraca uwagę, że takie sformułowanie jest bardziej czytelne a ponadto wychodzi w pewien sposób do środowisk oazowych, wspólnot Odnowy w Duchu Świętym i innych, w których początkowa formacja polega na przyjęciu Jezusa za Pana i Zbawiciela, uznaniu Go swoim Królem. „Stąd formuła, która będzie otwarta zarówno na środowiska intronizacyjne, jak i różne inne, którym zależy na tym, by bardzo osobiście powierzyć swoje życie Chrystusowi” – podkreśla biskup opolski.