Radosne dziękczynienie

W Podsumowaniu Oazy Żywego Kościoła 2014, które odbywało się w Krościenku w Centrum Ruchu w dniach 25-27 sierpnia, uczestniczyło kilkadziesiąt osób, przede wszystkim moderatorzy diecezjalni i zakonni oraz osoby podejmujące podczas wakacji diakonię oaz rekolekcyjnych.

Posługę diakonii liturgicznej i muzycznej podejmowały osoby z Diakonii Centrum oraz uczestnicy Podsumowania.

Na początek podsumowania w kilku grupach dzielono się słowem Bożym, radościami i troskami z tegorocznych rekolekcji, a także zastanawiano się nad wyzwaniami wynikającymi z hasła roku „Radość Ewangelii” , które jawią się jako ważne do podjęcia przez nasz Ruch na obecną chwilę.

W kolejnym dniu w grupach filialnych podejmowano tematy zaproponowane w Teczce roku do przygotowania się na Podsumowanie; następnie moderatorzy filialni relacjonowali je na forum wspólnym w Namiocie Światła. Podczas Nieszporów celebrowanych na zakończenie dnia w dolnym kościele przy grobie Założyciela Ruchu, pięć osób (ksiądz, diakon, dwóch alumnów oraz osoba świecka) zostało uroczyście pobłogosławionych do DIAKONII.

W  środę od rana ks. Adam Wodarczyk prowadził Kolegium Moderatorów, w którym uczestniczył również bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu.

Podsumowanie OŻK 2014 było zasadniczo miejscem radosnego dziękczynienia za wielkie dzieła Boże, których doświadczono podczas wakacyjnych oaz. Podczas spotkania Kolegium Moderatorów przedstawiony został także program do formacji permanentnej na czas postoazy, a odpowiedzialni za niektóre diakonie specjalistyczne przekazali informacje o planowanych najbliższych spotkaniach.

Więcej informacji o Podsumowaniu OŻK 2014 znajduje się w Komunikacie Moderatora Generalnego.

Aleksandra Rogowska