Rocznica śmierci Ojca Franciszka – Eucharystia w Krościenku

W 29. rocznicę śmierci Założyciela Ruchu Światło-Życie w Krościenku w kościele parafialnym, w którym znajduje się jego grób, Eucharystię w intencji jego beatyfikacji sprawował ks. Jan Mikulski, długoletni moderator krajowy Domowego Kościoła i moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Na mszy św. zgromadzili się miejscowi parafianie, oazowicze z diecezji tarnowskiej, rodzina Domowego Kościoła z Sosnowca oraz przedstawicielki Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z Centrum Ruchu.

W homilii ks. Jan rozważając czytania z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, szczególnie zwrócił uwagę na postawę szemrania narodu wybranego podczas ich wędrówki do Ziemi Obiecanej. Ks. Jan zauważył, że jest to też nasza skłonność, z której słowo Boże wzywa nas do nawrócenia. To wezwanie do nawrócenia szczególnie brzmi przy grobie ks. Franciszka Blachnickiego, który od dnia nawrócenia w celi śmierci do końca życia szedł drogą wiary konsekwentnej. Ks. Jan przypomniał, że Sługa Boży w każdym wydarzeniu, w nawet najtrudniejszej sytuacji, widział Boży plan i zachęcał do postawy dziękczynienia zawsze za wszystko, zwłaszcza za to, co trudne, tj. za likwidację Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w 1960 r. i za swoje uwięzienie. To życie wiary naszego Założyciela zostało ukazane w symbolu bujnego drzewa wyrastającego ponad sarkofagiem z doczesnymi jego szczątkami. Ks. Jan mówił, że jeśli wezwanie do nawrócenia dotrze do naszych serc, również my przyniesiemy obfity owoc.

Na zakończenie mszy św. modliliśmy się wspólnie wypowiadając słowa modlitwy za przyczyną czcigodnego Sługi Bożego.