Rozpoczęły się przygotowania do Światowego Spotkania Ruchu Światło-Życie „Parresia” (on-line)

„Parresia” to Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie, które od niemal trzydziestu lat odbywa się w przeddzień Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Uczestniczą w nim przyjeżdżający na kongregację odpowiedzialni Ruchu z zagranicy, przede wszystkim z najbliższych krajów. Przez dwa ostatnie lata „Parresia” w tradycyjnej formie nie mogła się odbyć ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. W zamian za to zorganizowano „Parresie” w formie on-line. Choć było to w pierwszej chwili wymuszona forma, okazało się, że stwarza możliwości, których nie daje spotkanie na żywo. W spotkaniu, które odbyło się w 2021 roku w czasie rzeczywistym wzięli udział członkowie Ruchu z Chin, Filipin, Kazachstanu, krajów europejskich, Kenii, Tanzanii, Brazylii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wzajemne porozumienie umożliwiały cztery języki spotkania – polski, ukraiński, angielski i chiński. Można było zobaczyć oazowiczów z całego świata, usłyszeć ich świadectwo, zobaczyć i usłyszeć jak żyje Ruch w krajach na drugim końcu globu. Spotkanie było dostępne dla wszystkich dzięki transmisji na Facebooku i rzeczywiście było obserwowane przez należące do Ruchu osoby z całego świata.

Podjęto więc oczywistą decyzję o kontynuacji spotkania „Parresia” w formie on-line. Drugie spotkanie w tej formie odbyło się w maju bieżącego roku. Rozpoczęła je modlitwa w ciągu dnia odmawiana po słowacku, angielsku i litewsku. Następnie można było posłuchać świadectw o spotkaniu z Jezusem złożonych przez członków Ruchu różnych stanów – biskupa z Brazylii, księdza z Filipin, uczestnika oazy młodzieżowej z Kenii, małżeństwa ze Stanów Zjednoczonych oraz osoby konsekrowanej ze Słowacji. Osobnym punktem było świadectwo małżeństwa z ogarniętej wojną Ukrainy. Świadectwa przeplatała modlitwa za wspólnoty Ruchu w poszczególnych krajach, za poszczególne stany Ruchu i na koniec szczególna modlitwa za Ukrainę. Transmisja tym razem odbyła się w serwisie YouTube. Zapis spotkania można obejrzeć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Pa7TjfLDcQ8.

Bezpośrednio przed spotkaniem transmitowanym na YouTube przedstawiciele wspólnot Ruchu z całego świata uczestniczyli w spotkaniach w grupach na zoomie. Grupy zostały podzielone w ten sposób, by w każdej znalazły się osoby z możliwie wielu krajów, o ile tylko pozwalały na to możliwości językowe. Siłą rzeczy najbardziej różnorodne były grupy, w których spotkanie było prowadzone w języku angielskim (w jednej z grup były na przykład osoby z Irlandii, Filipin, Litwy, Polski i Kenii), jednak również grupy polskojęzyczne gromadziły osoby z różnych krajów.

W przyszłym roku powróci „Parresia” w formie tradycyjnej w przeddzień Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, jednak oprócz niej odbędzie się „Parresia” on-line. Jej termin to 20 maja 2023 r. W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu przygotowującego „Parresie” on-line. Zespół jest jeszcze w kształcie tworzenia się, niemniej na pierwszym spotkaniu ustalono zasady pracy, omówiono wstępnie wizję kolejnej „Parresii”, wyznaczono pierwsze zadania. Kolejne spotkania zespołu odbywać się będą na razie co miesiąc, w czasie bezpośrednio poprzedzającym „Parresie” ich częstotliwość się zwiększy. Zespół gromadzi osoby z różnych stron Europy i Polski, wszystkie jego spotkania odbywać się będą on-line.

Zapamiętajmy ten termin: 20 maja 2023 r.