Ruch w niebie

Wiola Szepietowska

, Oaza

Proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego to jeden z tematów, którymi żyje Ruch Światło-Życie. W szczególny sposób uzewnętrznia się to wtedy, gdy proces przechodzi do któregoś z kolejnych etapów.

okladka oaza114Komunikaty prasowe, które wtedy pojawiają się w mediach (nie tylko oazowych) pełne są trudnych i niezrozumiałych słów, takich jak postulator, heroiczność cnót, positio, promotor sprawiedliwości itp. Jak sobie z tymi słowami poradzić? Gdzie szukać odpowiedzi na wątpliwości związane z procesami kanonizacyjnymi? O co w tym całym zamieszaniu z beatyfikacją chodzi? Czy ks. Franciszkowi jest to naprawdę potrzebne?

Autorzy publikujący w tym numerze „Oazy” podjęli próbę odpowiedzi na powyższe pytania.

SPIS TREŚCI

Kronika Żywego Kościoła

W mocy Ducha Świętego – bp Adam Wodarczyk

Proces o świętość – Jacek Skowroński

Początki procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – ks. Henryk Bolczyk

Rozpoczęcie rzymskiej części procesu beatyfikacyjnego– ks. Grzegorz Strzelczyk

Niezwykła duchowa przygoda – rozmowa z bp. Adamem Wodarczykiem

Praca przy positio była dotknięciem świętości – rozmowa z ks. Stanisławem Adamiakiem

Ojczyzna to Krościenko – Aleksandra Rogowska

„Do” i „od” grobu Założyciela Krucjaty – bp Andrzej Siemieniewski

Ponadczasowe świadectwo życia – Magdalena Hajduk

Nic na siłę – Monika Jasina

Kohabitacja – Joanna Wojtczak

Mała Ojczyzna – rozmowa z Bernadetą i Szczepanem Wójcikami

Afrykańska Oaza

Wolontariat i misje

Grzegorz


Oaza, Pismo Ruchu Światło-Życie, ISNN 1234-0650.

Wydawca: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”,
nr konta 93 1560 1108 0000 9060 0040 0289.
Adres redakcji: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice;
tel./fax (32) 251 88 20,
e-mail: Oaza-pismo@oaza.pl.
www.pismo.oaza.pl