Smartfon – wyzwanie naszych czasów

Międzynarodowe Sympozjum Naukowo Edukacyjne „SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW” 03 – 04. 03. 2023 r. Bydgoszcz, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Międzynarodowe Sympozjum „Smartfon. Wyzwanie naszych czasów” jest kontynuacją corocznych, cieszących się dużym zainteresowaniem sympozjów poświęconych roli mediów i technologii w życiu społecznym, a w szczególności w wychowaniu młodzieży.

Młodzi ludzie spędzają dziś w świecie cyfrowych mediów ponad dwa razy więcej czasu niż w szkole. Skutkami są zakłócenia rozwoju mowy, problemy z nauką i koncentracją, stres, depresja i narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej. Konferencja, poprzez dobór prelegentów będących uznanymi autorytetami w dziedzinie pedagogiki, psychologii, medycyny i mediów, ma przyczynić się do upowszechnienia świadomości tych problemów,
a także wiedzy o sposobach przeciwdziałania im.

Pierwszy dzień konferencji „Smartfon. Wyzwanie naszych czasów” (3 marca 2023 r.) będzie miał program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów, podczas gdy dzień drugi (4 marca 2023 r.) – charakter naukowy, adresowany do dorosłych odbiorców, w szczególności wychowawców, nauczycieli, rodziców i samorządowców.

Zaproszeni mówcy, prof. Manfred Spitzer, Bogna Białecka, Michał Talaga i Małgorzata Więczkowska, przedstawią często niedostrzegane w życiu codziennym zagrożenia związane z korzystaniem z technologii. Wiedza ta pomoże młodzieży mądrze wykorzystywać zdobycze techniki i unikać związanych z tym pułapek. Pozostali uczestnicy, odpowiedzialni za kształcenie, wychowanie oraz kreowanie polityki edukacyjnej, uzyskają oparte na badaniach i doświadczeniu informacje o wpływie nowoczesnych mediów na rozwój psychofizyczny i społeczny młodych

Organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia jest Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie, natomiast współorganizatorami Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Politechnika Bydgoska, Fundacja Światło-Życie oraz Fundacja z Różą. Dzięki współpracy z Politechniką Bydgoską im. J. J. Śniadeckich mamy możliwość zgromadzenia na uczelni audytorium 500 osób.

Sympozjum objęte jest patronatami medialnymi TVP Bydgoszcz, Radia PiK, Polska Press, Naszego Dziennika, portalu Katolicka Bydgoszcz i innymi. Patronat honorowy objął Minister Edukacji i Nauki.

Od wielu lat organizujemy konferencje popularno-naukowe mające na celu przybliżenie tematyki odpowiedzialnego korzystania z mediów – świata wirtualnego oraz zagrożeń z nich płynących. Ma to wpływ na życie rodzin, a w efekcie całego społeczeństwa. Bezrefleksyjne korzystanie z mediów przez młodzież i dzieci bardzo negatywnie wpływa na ich rozwój. Zjawisko to nasiliło się szczególnie w czasie pandemii.

Nasze konferencje kierowane były do tej pory do ludzi dorosłych: wychowawców, nauczycieli, rodziców, samorządowców. Konferencja „Smartfon. Wyzwanie naszych czasów” będzie pierwszym tego rodzaju wydarzeniem
w Polsce skierowanym również bezpośrednio do młodzieży – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Edukacyjne „Smartfon – Wyzwanie naszych czasów” Bydgoszcz, 03 – 04 marca 2023 r.

Organizatorzy:

               Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie

Współorganizatorzy:

                                          Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik

Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich

Fundacja Światło-Życie

Fundacja z Różą

Profile prelegentów

Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog. Studiował także psychologię i filozofię, doktor nauk medycznych i filozofii, profesor wizytujący na Uniwersytecie Harvarda. W latach 1990–1997 ordynator Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Heidelbergu, w 1997 r. objął katedrę psychiatrii na uniwersytecie w Ulm (jako najmłodszy profesor tego kierunku w Niemczech). Od 1998 r. dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Ulm, od 2004 r. kieruje Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji (niem. ZNL) prowadzącym badania na polu neurodydaktyki. Autor licznych publikacji naukowych i książek popularyzujących wiedzę z dziedziny neurobiologii i neurodydaktyki, m.in. Lernen (wyd. pol. Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2007), Vorsicht Bildschirm (Uwaga! Ekran telewizora).

Profesor Manfred Spitzer to także autor bestsellerów „Demencja Cyfrowa”, „Cyberchoroby” oraz „Epidemia smartfonów”. Jest też redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Trends in Neuroscience and Education”. Od lat ostrzega przed negatywnymi skutkami nadmiernej inwazji elektroniki w życie naszych dzieci. To, co ma do powiedzenia, na podstawie swojego kilkudziesięcioletniego doświadczenia zawodowego, powinno dotrzeć do każdego rodzica.

Bogna Białecka – Psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Autorka szeregu książek psychologicznych, głównie o tematyce wychowawczej.

Michał Talaga – Trener metodyk zwinnych (praca z zespołami programistycznymi), mediator sądowy i szkoleniowiec.

Miłośnik myślenia systemowego, psychologii praktycznej, poszukiwacz rozwiązań.

Małgorzata Więczkowska – Pedagog, medioznawca. Prowadzi szkolenia i spotkania z rodzicami i nauczycielami w Polsce i za granicą.

TRANSMISJA WYDARZENIA

https://www.youtube.com/@sympozjumwyzwaniabydgoszcz/featured

PROGRAM:

Piątek 3 marca 2023 r.

młodzież VII i VIII klas szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, studenci

9.00–9.30    Otwarcie sympozjum

9.30–11.15 Ryzyko i niebezpieczeństwo smartfonów dla zdrowia młodych ludzi

Prof. Manfred Spitzer

11.20–12.50 Prawo Jazdy Smartfonem – Bogna Białecka

13.00–13.30 Przerwa na posiłek

13.35–14.25 Organizacja pracy w życiu szkolnym – Michał Talaga

Sobota 4 marca 2023 r.

9.30–10.00  Otwarcie sympozjum

10.00–10.45 Smartfonowi rodzice, smartfonowe dzieci – statystyki korzystania

z mediów i co z tego wynika? – Małgorzata Więczkowska

10.50–12.40 Dziesięć lat cyfrowej demencji – o aktualnym stanie wiedzy

Prof. Manfred Spitzer

12.40–13.15 Przerwa na posiłek

13.15–14.45 Psychologia Internetu – co wciąga Twoje dziecko i co można z tym

                      zrobić? Bogna Białecka

14.50–15.35 Metody realizacji osiągania celów w oparciu o doświadczenie świata

 biznesu – Michał Talaga

DO POBRANIA:

TRANSMISJA WYDARZENIA

https://www.youtube.com/@sympozjumwyzwaniabydgoszcz/featured