SOW-a w Poznaniu

sowa3 marca 2015 r rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary zorganizowane przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej. W seminarium uczestniczy ponad 100 osób (ilość miejsc była ograniczona) – z Oazy Dorosłych, Domowego Kościoła, Oazy Studenckiej, animatorów młodzieżowych wspólnot Ruchu a także spoza Ruchu (seminarium było otwarte dla wszystkich). Seminarium odbywa się w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Eucharystii na rozpoczęcie seminarium przewodniczył bp Damian Bryl – biskup pomocniczy z Poznania. Stwierdził on m.in., że Seminarium Odnowy Wiary jest radością dla całej archidiecezji. Diecezja cieszy się, że ponad 100 osób, często już głęboko zaangażowanych, chce pogłębić swoją wiarę. Bp Bryl wygłosił pierwszą konferencję seminaryjną „Powrócić do źródeł modlitwy”. Nagranie bardzo głębokiej konferencji można obejrzeć na stronie seminarium www.sow-a.com. Można tam również posłuchać homilii z Eucharystii.

Osoby zainteresowane mogą przeżywać seminarium „eksternistycznie” – na stronie będą się pojawiały nie tylko nagrania homilii i konferencji ale również poszczególne tygodnie notatnika uczestnika.

Seminarium Odnowy Wiary – czas łaski, szczególnej obecności Pana, który tęskni za nami, czas działania Ducha Świętego z mocą i łagodnością, czas powrotu do życia wiary, czas odnajdywania się na nowo we wspólnocie braci i sióstr w wierze.

sowy_1