Spotkanie z obcym

W pierwszych dniach września ukaże się 223. numer „Wieczernika”. Podejmie bardzo aktualny temat naszego stosunku do przybyszów, obcych. Będzie chciał przyjrzeć się temu w świetle nauczania biblijnego, szeroko pojętej myśli katolickiej. Temat zostanie przedstawiony w artykułach poruszających następujące tematy:

  • czego uczy historia proroka Eliasza odwiedzającego dom wdowy
  • scena Sądu Ostatecznego – co z niej wynika?
  • kim jest „przybysz” ze sceny Sądu Ostatecznego
  • prawdziwa wolność i niewola
  • jakie są przyczyny opuszczania przez ludzi ich miejsc zamieszkania, kogo można nazwać uchodźcą
  • ordo caritatis – na czym polega „porządek miłości”
  • grzech myślą, grzech zaniedbaniem

Zapraszamy do zamawiania najnowszego numeru „Wieczernika”.

Można to uczynić pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl