Stanowisko Ruchu Światło-Życie w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP

Kopia Góka

, Aktualności
W imieniu całego Ruchu Światło-Życie, wraz z Domowym Kościołem, wyrażamy radość z decyzji Trybunału Konstytucyjnego RP radykalnie ograniczającego możliwość przeprowadzenia aborcji w naszej Ojczyźnie i zapewniamy o modlitwie zarówno w intencji wszystkich sprawujących władzę i opowiadających się za prawem do życia, jak również w intencji wszystkich łamiących prawo.
 
ks. Marek Sędek, Moderator generalny Ruchu Światło-Życie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy, Para krajowa Domowego Kościoła,
ks. Krzysztof Łapiński, Moderator krajowy Domowego Kościoła.