Święci

Krzysztof Jankowiak

, Wieczernik

Jesień to czas, kiedy nasze myśli w większym stopniu kierują się ku ostatecznemu celowi naszego życia. Czy jednak chrześcijanie powinny rozmyślać tylko o przemijaniu albo o umieraniu? Czy nie warto przyjrzeć się celom bardziej fundamentalnym?

“Święci” – taki będzie główny temat 229. numeru “Wieczernika”. W głównym bloku tematycznym znajdą się artykuły podejmujące następujące zagadnienia:

  • powszechne powołanie do świętości
  • świętych obcowanie
  • po co patroni, jaka jest rola patrona
  • święci w Kanonie Rzymskim i w Litanii do Wszystkich Świętych
  • Litania do Wszystkich Świętych – bardzo ważna modlitwa, jej miejsce i funkcje w życiu Kościoła
  • osoby świeckie, które zostały ogłoszone świętymi i błogosławionymi
  • mój ulubiony święty – świadectwa

Oprócz tego w numerze znajdzie się zapowiadana już wcześniej rozmowa z Parą Krajową Domowego Kościoła na temat listu kręgu centralnego na nowy rok pracy, a także refleksje o liście papieża Franciszka wprowadzającym w całym Kościele niedzielę poświęconą Pismu Świętemu oraz oczywiście stałe działy i rubryki.

229. numer „Wieczernika” ukaże się w pierwszych tygodniach listopada. Zapraszamy do jego zamawiania.

Można to uczynić pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
Cena 6,50 zł (+ koszt przesyłki)

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl