Święto patronalne Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

fot. Piotr SzyndrowskiTak jak cały Ruch Światło-Życie obchodzi swoje święto patronalne w dniu 8 grudnia, wspominając Niepokalane Poczęcie NMP – tak Unia Kapłanów Chrystusa Sługi (UKChS) świętuje w niedzielę Chrztu Pańskiego. W tym roku wypada ona 11 stycznia.

UKChS jest publicznym, kleryckim stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Biskupa tarnowskiego. Zrzesza ona kapłanów moderatorów Ruchu Światło-Życie i zgodnie ze „Statutem 2000” celem Unii jest lepsze wyrażenie i realizowanie posługi jej członków na rzecz odnowy Kościoła.

W niedzielę Chrztu Pańskiego członkowie Ruchu biegną myślami ku siedzibie UKChS, którą jest Krościenko. Na Kopiej Górce znajduje się bowiem ośrodek macierzysty i symbol jedności Unii – Kaplica Chrystusa Sługi. Tam, za ołtarzem, zobaczyć można figurę przedstawiającą Jezusa z dłońmi złożonymi i uniesionymi ku górze. Za figurą zaś przepiękny witraż. Figura stanowi jego integralną część. Jezus bowiem stoi w wodzie, Jego dłonie włożone są niejako w „inne” dłonie – dłonie Ojca, a nad Chrystusem unosi się biała gołębica, Duch Boży. Cała scena przedstawia nic innego jak moment Chrztu Jezusa i wyraża Jego gotowość na pełnienie woli Ojca.

Kapłanom został przekazany wspaniały dar, na ich słowo podczas Eucharystii Chrystus przemienia chleb w Ciało i wino w Krew. Na czyje inne zawołanie Jezus uczyniłby tak wielki cud? On dał nam Siebie, ale wszyscy wiemy, że bez kapłanów nie byłoby Eucharystii, a bez Eucharystii nie byłoby kapłanów. Kapłaństwo to przecież nie zawód, to służba w najczystszej postaci.

Lecz Chrystus Sługa stał się wzorem nie tylko dla kapłanów. Wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, staliśmy się członkami Kościoła, Dziećmi Bożymi. „(…) kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 26b – 28). Nakaz służby Jezus pozostawił wszystkim ludziom – nie tylko kapłanom, nie tylko członkom Ruchu Światło-Życie.

W dniu święta patronalnego kapłanów moderatorów UKChS jako członkowie Ruchu Światło-Życie pomyślmy o członkach Unii, podejmijmy trud wspierania ich pracy. A jako członkowie Kościoła zastanówmy się nad naszą postawą – czy jest to postawa służebna tak wobec Boga, jak wobec drugiego człowieka? Każdego człowieka?

Agnieszka Wałkiewicz