Ogólnopolskie Sympozjum Koinonia

 XXIX Sympozjum Koinonia (poświęcone odnowie parafii)

„ŻYCIE ODDAŁEM ZA KOŚCIÓŁ”  – nawrócenie pastoralne

W setną rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

12 X 2020 – poniedziałek

1300 – Obiad

1430 – Modlitwa popołudniowa

1515 – Wprowadzenie: Dojrzałość chrześcijańska – ks. dr Marek Sędek/ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

1530 – Rozwój myśli eklezjologicznej ks. F. Blachnickiego. Refleksja pastoralna – ks. dr Marek Sędek (IFPL KUL) moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)

        – praca w grupach

1730 – Parafia wspólnotą otwartą na migrantów – ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP II)

1800 – Kolacja

1830 – Przygotowanie do liturgii

1900 – EUCHARYSTIA z nieszporami

13 X 2020 – wtorek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Parafia misyjna w ujęciu ks. F. Blachnickiego a pobożność ludowa – ks. dr. hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – EUCHARYSTIA

1300 – Obiad, spacer

1600 –  praca w grupach

1700 – Pastoralne nawrócenie w projekcie budowania parafii “Nowa Wspólnota” – ks. dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ.

1730– NIESZPORY

1800 – Kolacja

1900 – ks. Franciszek Blachnicki – wspomnienia i inspiracje dla mojego kapłaństwa

2100 – Apel Jasnogórski.

14 X 2020 – środa

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Wokół instrukcji „Nawrócenie pastoralne wspólnoty parafialnej…” – ks. dr hab. Tomasz Wielebski,
prof. UKSW, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

1130 – Wartość pastoralna dzieła ks. Franciszka Blachnickiego w XXI wieku – bp dr Krzysztof Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)

1300 – Obiad, spacer

1630 – Przygotowanie do liturgii

1700 – EUCHARYSTIA z nieszporami, przew. bp dr Krzysztof Włodarczyk (Koszalin), Delegat Episkopatu ds. RŚŻ

1800 – Kolacja

1830 – Zakończenie

Miejsce rekolekcji: Dom Formacyjno-Rekolekcyjny  Diecezji Łowickiej „Ostoja”, Spała ul. Piłsudskiego 6/10

Zgłoszenia: e-mail: sekretariat@oaza.pl tel. (+48) 18 262 32 35

Sympozjum spełnia kryteria corocznych rekolekcji kapłańskich.

WIĘCEJ INFORMACJI: POBIERZ ULOTKĘ »