Tak wiele jest do zrobienia

W dniach 6 – 10 lutego 2019 roku w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia.

Rekolekcje pozwoliły nam na nowo spojrzeć na dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zwłaszcza w istocie daru z siebie dla innych „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt.20.28). Doświadczamy tego, że wciąż zbyt mała jest świadomość, iż Krucjata Wyzwolenia Człowieka nie ogranicza się tylko do wyzwolenia z nałogu alkoholowego, lecz dotyczy szeroko pojętego wyzwolenia człowieka od wszystkiego, co go zniewala. Odkryliśmy także, iż dar abstynencji stanowi zewnętrzną postać, dzięki której możemy świadczyć i ewangelizować.

Dzielenie się doświadczeniami i praktycznymi sugestiami, świadectwa prowadzących i innych uczestników pozwoliły nam zobaczyć potrzebę wyzwalania i potrzebę służby w diakonii KWC, bo przecież tak wiele jest do zrobienia.

W rekolekcjach wzięło udział 31 osób z różnych diecezji: łomżyńskiej, drohiczyńskiej, siedleckiej, radomskiej, puckiej, bielsko-żywieckiej, łódzkiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. ORDW prowadził ks. Marian Piwko CR i Wojciech Terlikowski. Gościliśmy także moderatora krajowego KWC ks. Wojciecha Ignasiaka, który wygłosił konferencję i celebrował Eucharystię. Przygotowaniem i organizacją ORDW zajmowali się Basia i Irek Siemkowie.

Iza i Piotr Borowiec

diecezja koszalińsko-kołobrzeska