Trudne rozstanie

TRUDNE ROZSTANIE  Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka
Zapraszamy wszystkich rodziców potrzebujących pomocy duchowej
w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka (bez względu na wiek i
okoliczności śmierci dziecka).
Rekolekcje odbędą się w dniach 27-29 marca 2020 r. w Domu Rekolekcyjnym

Ruchu Światło-Życie „Emaus” w Koniakowie.

zapisy na: www.emauskoniakow.pl