Trzeba wychodzić z Wieczernika

21 lutego 2015 r. w czasie kolejnego dnia Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie jej uczestnicy na nowo odkrywali moc i działanie Ducha Świętego w Kościele.

fot. Michał SzepietowskiZauważono również, że dopóki Kościół będzie bał się świata i wracał do Wieczernika, nie będzie posiadany przez Ducha Świętego.

fot. Michał SzepietowskiW czasie Jutrzni ks. Tomasz Opaliński, nowy moderator krajowy Domowego Kościoła, przypomniał, że celem postu, do którego wzywa słowo Boże, nie jest koncentrowanie się na sobie, na przezwyciężaniu złego, ale na zaprawianiu się w dobrym. Zwrócił również uwagę na społeczny wymiar postu, na konieczność zauważenia innych i odświeżania w sobie takiej właśnie wrażliwości.

fot. Michał SzepietowskiSekretarzami Kongregacji podobnie jak w ubiegłym roku zostali Małgorzata i Marek Filarowie.

fot. Michał SzepietowskiJednym z najbardziej oczekiwanych momentów Kongregacji jest zawsze prezentacja piosenki roku kolejnego roku formacyjnego.

fot. Michał Szepietowskifot. Michał SzepietowskiStałym punktem w ciągu ostatnich lat było również wygłoszenie słowa programowego przez moderatora generalnego Ruchu, bpa Adama Wodarczyka.

fot. Michał SzepietowskiFakt, że w czasie jubileuszowej czterdziestej Kongregacji słowo to po raz pierwszy zostanie wygłoszone przez biskupa, który jest jednocześnie moderatorem generalnym, można uznać za oznakę dojrzałości Ruchu. W bardzo osobistym wstępie wspomniał również, że doświadczenie Ruchu jest jego siłą: „Wiem, że mam dom, do którego zawsze mogę wrócić. Ta świadomość jest mi bardzo pomocna w pełnieniu mojej posługi”. Wyraził także słowa wdzięczności za możliwość odkrywania bogactwa Ruchu w ciągu ośmiu lat posługi.

fot. Michał SzepietowskiW następnej części programu przedpołudniowego kolejni prelegenci pokazywali osobę Ducha Świętego i jego działanie w Kościele.

ks. Grzegorz Strzelczyk, fot. Michał SzepietowskiKs. Grzegorz Strzelczyk w referacie „Moc Ducha Świętego w Kościele. Jedna osoba w wielu osobach” stwierdził, że dlatego trzeba na nowo odkrywać moc Ducha Świętego ożywiającego Kościół, ponieważ od czasów św. Augustyna w zachodniej myśli teologicznej stopniowo bardziej zwracano uwagę na ciągłość sukcesji apostolskiej niż na ciągłość przekazywania Ducha Świętego. Charyzmaty pojawiały się wśród mistyków czy zakonników. W którymś momencie Duch Święty się o siebie upomniał.

Postawił on również niezwykle istotne pytanie: czy to Kościół posiada Ducha Świętego czy też jest przez niego posiadany.

ks. Tomasz Tomaszewski, fot. Michał SzepietowskiKs. Tomasz Tomaszewski mówiąc o działaniu Ducha Świętego w Biblii zauważył, że jest to temat równie nieogarniony jak sama moc Ducha Świętego. Wśród przykładów z Pisma Świętego ukazujących sposoby działania Ducha Świętego za fundamentalne uznał słowa zaczerpnięte z 2 P 1, 20-21: „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Ale już samo otwarcie księgi napisanej przecież pod natchnieniem Ducha Świętego ma być dla ludzi doświadczeniem działania Ducha, który ożywia swoją obecnością to, co już zostało objawione.

ks. Tomasz Bać, fot. Michał SzepietowskiKs. Tomasz Bać mówiąc o działaniu Ducha Świętego w liturgii, przypomniał, że członkowie Ruchu uczą się szukać obecności Ducha Świętego we wszystkich momentach chrześcijańskiego życia. Koncentrując się na pokazaniu działania Ducha w czasie Eucharystii, stwierdził że miarą dojrzałości wspólnoty jest sposób, w jaki jest tam celebrowana Eucharystia: czy rzeczywiście jest to przeżywanie nowej Pięćdziesiątnicy każdej niedzieli.

ks. Grzegorz Suchodolski, fot. Michał SzepietowskiCzęść przedpołudniową zakończyło wystąpienie ks. Grzegorza Suchodolskiego ukazujące możliwości zaangażowania się Ruchu Światło-Życie w Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Powiedział, że obraz ŚDM zależy od drogi przygotowań, które maja miejsce już teraz. Warto najpierw zacząć wspierać pracę diecezjalnych centrów ŚDM.

Zauważył także, że bolączką jest fakt, iż większość parafii nie ma żadnych propozycji formacji dla młodych. Można się więc zaopiekować tymi młodymi, tymi parafiami, przygotowywać ewangelizacyjne spotkania dla „niezrzeszonych”.

Wymienił również zadania związane z przebiegiem ŚDM w Krakowie: przygotowanie zespołów animujących liturgię we wszystkich kościołach (a organizatorzy chcą zadbać o staranne przygotowanie liturgii), potrzebni są szafarze Komunii Świętej, włączyć się w pracę grup animujących spotkania w miejscach katechez czy udział w Festiwalu Młodych lub Targach Powołaniowych.

fot. Michał Szepietowski

Sobotniej Eucharystii przewodniczył Sekretarz Generalny KEP, bp Artur Miziński, a liturgię z licznie zgromadzonymi moderatorami Ruchu sprawowali biskup Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, oraz moderator generalny bp Adam Wodarczyk. Biskup Miziński w homilii stwierdził, że wychowanie nowego człowieka jest sprawą zasadniczą we współczesnym świecie, a jest to niemożliwe bez Ducha Świętego, który uzdalnia ludzi do życia w jedności.

Część popołudniową wypełniły prezentacje prac i wyzwań stojących przed diakoniami Ruchu oraz sprawozdanie z Paresii, spotkania członków Ruchu z zagranicy.

Wieczorem tradycyjnie w czasie Nieszporów moderator generalny udzielił błogosławieństwa nowym członkom Stowarzyszenia Diakonia oraz członkom diakonii centralnych.

W swoim słowie bp Adam Wodarczyk przywołał świadectwo życia zmarłego niedawno animatora z archidiecezji przemyskiej Grzegorza Mroczki.

Dzisiejszy dzień uczestnicy Kongregacji zakończyli modlitwą apelu jasnogórskiego w Kaplicy Obrazu Matki Boskiej jasnogórskiej.