Ukazał się setny numer “Eleuterii”

Eleuteria100a“Eleuterię” – pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – założył ks. Franciszek Blachnicki. Pierwszy numer ukazał się w 1980 r.

Założyciel Ruchu w pierwszym numerze tak wyjaśniał nazwę i cele pisma:

Eleuteria to słowo greckie, widniejące w tytule ukazującego się pierwszego numeru pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, streszcza jego program i wyraża sprawę, której ma ono służyć. Słowo to oznacza “wyzwolenie”.

Wybraliśmy wyraz grecki ze względu na dość powszechną w naszym języku dewaluację słów kryjących w sobie wielkie treści. Słowo to występuje w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, skąd czerpie inspiracje nasza teologia wyzwolenia. […]

Jeszcze kilka słów o charakterze nowego pisma. Nie ma ono być pismem naukowym, specjalistycznym, informującym dla zaspokojenia ciekawości; ma być listem, kierowanym do konkretnej wspólnoty ludzi złączonych tym samym ideałem i celem, dla przynoszenia zachęty, dawania świadectwa, inspirowania działań – ma być pismem podtrzymującym i “zagrzewającym” ruch KWC. Ma wśród jego członków rozbudzić poczucie jedności i wspólnoty, ma być umocnieniem we wspólnej pracy, zmaganiach i walkach.

Pismo przez wiele lat ukazywało się nieregularnie. W stanie wojennym redagował je zespół, na którego czele stał śp. Marian Dąbrowski. Pod koniec lat osiemdziesiątych redakcję przejął ks. Jan Mikulski. Od 1999 r. do 2008 redaktorem naczelnym był ks. Piotr Kulbacki. Pismo wówczas zaczęło ukazywać się regularnie jako kwartalnik. Później redakcją zajmował się krótką ks. Adam Wąsik, po nim przejął ją ks. Maciej Krulak.

“Eleuteria” ułatwia krążenie informacji i podtrzymywanie więzi między członkami i wspólnotami KWC, służy pomocą w edukacji, organizowaniu akcji, inspirowaniu modlitwy i ciągłemu ożywianiu zapału do niesienia “Ewangelii Wyzwolenia”.