Utrzymanie oaza.pl

Na serwerze oazowym znajdują się obecnie serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie (w tym serwis oaza.pl, serwis krajowy Domowego Kościoła, strony diakonii centralnych i niektórych dzieł Ruchu) oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl.

Koszt utrzymania serwera i domeny jest pokrywany z:

  • wpłat „abonamentowych” z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego (przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200zł dokonane przez wszystkich użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera);
  • wpłat osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat „abonamentowych”).

Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.

Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 4500 zł rocznie.

Od grudnia 2014r. wszelkie wpłaty związane z utrzymaniem oaza.pl prosimy wpłacać na konto diakonii:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. Blachnickiego 2

34-450 Krościenko nad Dunajcem

77 1560 0013 2022 0180 3000 0019

tytuł przelewu: DKS –  serwer (diecezja lub ośrodek)

Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe” (w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz Ruch. Prosimy o dalszą pamięć.

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego