VII Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie

W dniu 23 maja 2015 roku w Krościenku nad Dunajcem odbędzie się VII Kongregacja Diakonii, której celem będzie dokonanie wyboru trzech kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, którzy następnie zostaną przedstawieni Konferencji Episkopatu Polski w celu wyłonienia Moderatora Generalnego na następną sześcioletnią kadencję. Wybory dokonają się przed upływem obecnej kadencji Moderatora Generalnego, ponieważ z woli Ojca Świętego Franciszka dnia 13.12.2014 r. zostałem mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.

W związku z tym Centralna Diakonia Jedności zgodnie z par. 15 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, uchwaliła, że liczba delegatów na Kongregację będzie wynosiła 140 osób. Oprócz uczestników z urzędu i z nominacji Moderatora Generalnego, kongregacja zgromadzi delegatów wybieranych przez Diecezjalne Diakonie Jedności w diecezjach, które posiadają sekcję Diakonii, przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła, centralne diakonie specjalistyczne, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnotę Dzieci Łaski Bożej, Unię Kapłanów Chrystusa Sługi, Krajowe Kolegium Moderatorów. Decyzją CDJ przydzielono także miejsca filiom oraz krajom, w których są członkowie Diakonii.

Miejsca dla delegatów na VII Kongregację Diakonii zostały przydzielone w następujący sposób:

Delegaci z urzędu (CDJ) –   27
Sekcje diecezjalne Stowarzyszenia  –   25

 • diecezja bielsko-żywiecka         –     2
 • diecezja katowicka                     –     2
 • diecezja kielecka                         –     2
 • diecezja krakowska                    –     2
 • diecezja lubelska                         –     2
 • diecezja łódzka                            –     2
 • diecezja przemyska                    –     2
 • diecezja tarnowska                     –     2
 • diecezja warmińska                    –     1
 • diecezja warszawska                  –     2
 • diecezja warszawsko-praska     –     2
 • diecezja włocławska                   –     2
 • diecezja wrocławska                   –     2

Centralna Diakonia Formacji Diakonii    –   11
Centralna Diakonia Ewangelizacji   –     2
Centralna Diakonia Misyjna   –     2
Centralna Diakonia Modlitwy   –     2
Centralna Diakonia Wyzwolenia  –     2
Centralna Diakonia Życia  –     2
Centralna Diakonia Liturgiczna     –     2
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego   –     2
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych  –     2
Centralna Diakonia Muzyczna –     2
Delegaci z Domowego Kościoła   –   16
Filie (6×3)                                     –   18
Unia Kapłanów Chrystusa Sługi    –     1
Krajowe Kolegium Moderatorów     –     1
Wspólnota Dzieci Łaski Bożej –     1
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła     –     1
Centrum Ewangelizacji w Carlsbergu –     2
Centrum Ruchu na Ukrainie  –     1
Moderator Krajowy Ruchu ze Słowacji    –     1
Moderator Krajowy Ruchu z Czech    –     1
Z nominacji Moderatora Generalnego                      –   16

Wyłanianie delegatów na Kongregację koordynują odpowiednio: odpowiedzialni centralnych diakonii specjalistycznych, moderatorzy filialni, moderatorzy diecezjalni (sekcji), Krąg Centralny Domowego Kościoła, odpowiedzialni instytutów i stowarzyszeń oraz moderatorzy krajowi. Powinno się to dokonać do 23 lutego 2015 roku. Czas na zgłaszanie delegatów jest dość krótki, spowodowane jest to wymogami terminowymi wynikającymi z Regulaminu Kongregacji Diakonii oraz tym, że z wyłonieniem kandydatów na Moderatora Generalnego chcemy zdążyć przed czerwcowym spotkaniem Konferencji Episkopaty Polski, która wskaże nowego Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie.  Dane delegatów (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon) należy przesłać do Sekretariatu Moderatora Generalnego w Katowicach (ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice, sekretariat@oaza.pl). Jeżeli do 23 lutego 2015 r. poszczególne podmioty nie wykorzystają przydzielonych im miejsc dla delegatów, wówczas miejsca te pozostaną do dyspozycji Moderatora Generalnego.

Życzę wszystkim moderatorom, odpowiedzialnym i członkom Stowarzyszenia DIAKONIA doświadczenia darów Ducha Świętego podczas wybierania delegatów na Kongregację Diakonii!

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Pan z Wami!

 Bp Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło Życie

Katowice, 4 lutego 2015 r.