VIII Słowacka Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i KWC do grobu Założyciela

VIII Słowacka Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przybyła do Krościenka 1 września br.; na Słowacji jest to święto i dzień wolny od pracy.

fot. Aleksandra RogowskaUczestniczyło w niej około 300 osób.

fot. Aleksandra RogowskaZawiązanie wspólnoty i konferencja oraz msza św. były w dolnym kościele przy grobie Założyciela Ruchu i Krucjaty.

fot. Aleksandra Rogowskafot. Aleksandra RogowskaKatechezę oraz homilię głosił o. Michał ZamkovskyCSsR, jeden z pierwszych oazowiczów i moderatorów na Słowacji.fot. Aleksandra Rogowska

fot. Aleksandra RogowskaOsoby, które po raz pierwszy przyjechały na Kopią Górkę były oprowadzane po Centrum Ruchu, a w Wieczerniku Św. Jana Pawła II odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze świadectwami.

Mszę św., której przewodniczył o. Michał Zamkovsky koncelebrowali ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu oraz ks. Jozef Heske, moderator Krucjaty na Słowacji.

fot. Aleksandra Rogowskafot. Aleksandra RogowskaNa zakończenie pielgrzymki po mszy św. odczytano list jedności do Ojca Świętego oraz modlono się przy grobie Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego./ar/