W społeczeństwie

“Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą” – możemy przeczytać w jednym z najstarszych pism chrześcijańskich: “Liście do Diogeneta”. Wiele się od tego czasu zmieniło, lecz ciągle aktualny i ciągle budzący emocje jest temat obecności chrześcijan w społeczeństwie. Temu właśnie tematowi będzie poświęcony najnowszy numer “Wieczernika”. Numer ukazuje się w okresie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Nieprzypadkowo – wszak chrzest Mieszka I jest umownym początkiem naszej państwowości.

W 209. numerze ukażą się teksty podejmujące następujące tematy:

  • czym chrześcijanin powinien się kierować w wyborach politycznych
  • co Kościół mówi na temat zaangażowania społecznego katolików
  • katolicy w życiu współczesnych społeczeństw – świadectwo czy ucieczka?
  • trójpodział władz – na czym polega, skąd się wziął, czy ma coś wspólnego z nauczaniem Kościoła
  • Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie – czym jest, skąd się wzięła, jakie są jej zadania
  • słowo katolików w przestrzeni publicznej, w internecie, mediach społecznościowych – między świadectwem a antyświadectwem
  • wymiar społeczny w liturgii

209. numer „Wieczernika” ukaże się w połowie lutego. Zapraszamy do jego zamawiania. Numer można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefoniczne: tel. 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz na stronie
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

—————————————————-

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl