Wesprzyj Krucjatę

Z okazji trwającego w Ruchu Światło-Życie roku formacyjnego pod hasłem “Wolni i Wyzwalający” chcemy w ramach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podjąć na nowo zorganizowane i szerokie działania, które zainspirują Nas do podejmowania nowych dzieł wyzwolenia w duchu Nowej Kultury oraz wychodzenia z Dziełem Niepokalanej daleko poza nasz Ruch. Jednym z pierwszych działań niech będzie Nasza mobilizacja! Zapraszamy każdego do wypełnienia poniższej Deklaracji Wsparcia i podjęcia wspólnych działań dla Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

https://forms.gle/QtVEmsUGtRsMRW7e7