Wezwani do służby

Służba – do niej powołany jest każdy chrześcijanin, do niej prowadzi formacja w Ruchu Światło-Życie. Po pewnym czasie przynależności do Ruchu jesteśmy proszeni o podjęcie służby – czy zaangażowanie w jakąś diakonię czy podjęcie jakiejś posługi. Prośby o podjęcie służby płyną do nas też z innych miejsca – np. z naszej parafii.

Służbie będzie poświęcony najnowszy, 208.,  numer “Wieczernika”. Będzie to praktyczne spojrzenie na służbę, zmierzenie się z problemami i pytaniami, na jakie napotykamy przy pełnieniu i przy podejmowaniu służby.

W numerze znajdą się artykuły podejmujące następujące tematy:

  • Ruch Światło-Życie ruchem Chrystusa Sługi
  • służba jako postawa chrześcijanina
  • czym się kierować przy podejmowaniu służby, co powinno decydować, że zgodzimy się na podjęcie jakiejś posługi
  • niebezpieczeństwa służby – na co trzeba uważać, gdy się służy, jakie tutaj są zagrożenie
  • granice służby – co zawsze powinno być ważniejsze od podejmowanej służby
  • służba w rodzinie – rozmaite aspekty
  • świadectwa o służbie

208. numer “Wieczernika” ukaże się na początku grudnia. Zapraszamy do jego zamawiania. Numer można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefoniczne: tel. 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz na stronie
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

—————————————————-

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl