Wezwanie ekologiczne

“Wolni i wyzwalający” – ten temat nowego roku pracy podejmuje 44. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Wśród wykładów Kongregacji jeden podejmie temat Chrześcijanin wobec środowiska naturalnego. Ekologia ludzka.

Ekologii poświęcony będzie najbliższy 226. numer “Wieczernika”. Będzie stanowił więc wprowadzenie w jeden z aspektów tematu nowego roku pracy.

W numerze znajdą się teksty podejmujące następujące tematy:

  • ekologia jako wezwanie dla chrześcijan
  • psalmy wychwalające naturę stworzoną przez Boga
  • encyklika “Laudato Si'”
  • polscy biskupi o ekologii
  • czy ekologia to “nowa moda”
  • jak zwykły człowiek może się troszczyć o środowisko
  • piękne miejsca w świecie.

226. numer “Wieczernika” ukaże się w pierwszych tygodniach marca. Zapraszamy do jego zamawiania.

Można to uczynić pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl