Wielki święty dzień Pięćdziesiątnicy

W Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem zakończyła się Centralna Oaza Matka, która rozpoczęła się w piątkowy wieczór. Uczestniczyło w niej około siedmiuset osób.

Tegoroczny COM rozpoczyna rok formacyjny, który będzie przebiegał pod hasłem „W mocy Ducha Świętego”. Temat roku przypomina o wydarzeniach sprzed czterdziestu lat, kiedy to miało miejsce wylanie Ducha Świętego na uczestników oazy w Murzasichlu.

Innym ważnym wydarzeniem tegorocznego spotkania była VII Kongregacja Diakonii, która 23 maja br. wyłoniła trzech kandydatów na kolejnego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie.

fot. M. Szepietowski

W oczekiwaniu posłania

Dzień Diakonii, 23 maja 2015

fot. M. Szepietowski

Jutrzni kończącej Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego przewodniczył ks. Wojciech Ignasiak.

Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, mówił o życiodajnej śmierci, którą ma być naznaczone życie człowieka, by mógł żyć dla innych. Nie ma życia bez umierania dla siebie, poświęcania się, spalania. Ludzie kontestują często życie ludzi Kościoła – trzeba pamiętać, że chlubą jest bycie poniewieranym dla imienia Chrystusa, a nie z powodu swoich słabości. Trzeba być odpowiedzialnym nie tylko za czyny, ale i za swoje myśli i słowa.

Celebracja Sakramentu Pojednania, ks. Zenon Pipka

fot. M. Szepietowski

Człowiek jest stworzony do życia wspólnotowego, bo został stworzony na wzór Trójcy Świętej. Trzeba jednoczyć się na ten wzór, bo z  tego będziemy rozliczani – z miłości.

Jak wygląda nasza odpowiedzialność za wspólnotę, sąsiada, społeczność? Jak jest moja troska o drugiego człowieka?

Bóg daje natchnienia, Duch Święty działa, a co robimy my?

fot. M. Szepietowski

Eucharystia wigilijna połączona z Nieszporami z błogosławieniem nowych członków Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie

Eucharystii przewodniczył bp Adam Szal

fot. M. Szepietowski

Czy otrzymaliście już Ducha Świętego?

Zesłanie Ducha Świętego to zawsze jest okazja do przyjrzenia się Jego działaniu w naszym życiu.

fot. M. Szepietowski

fot. M. Szepietowski

fot. M. Szepietowski

Błogosławienie odpowiedzialnych za nowo powołane centralne diakonie specjalistyczne - społęczną i miłosierdzia, fot. M. Szepietowski

Wielka Wigilia Modlitewna – Niech zstąpi Duch Twój

fot. M. Szepietowski

fot. M. Szepietowski

fot. M. Szepietowski

Dzień Animatora, 24 maja 2015

Jutrznia z błogosławieniem animatorów

Tradycyjnie już przewodniczył jej ks. Aleksander Suchocki z diecezji łomżyńskiej.

fot. M. Szepietowski

Fos-Zoe to znak, który nas określa i identyfikuje. Światło wyrywa nas z ciemności, nieświadomości. Trzeba, abyśmy byli wierni płynącemu do nas światłu. Czy mamy autentyczną więź z żywą osobą Boga?

z lewej p. Dorota Seweryn, fot. M. Szepietowski

I Agape. Ta miłość to pierwsze przykazanie Oazy. Kształtuje ja w nas Duch Święty. Agape to style codziennego życia, postawa miłości wobec najbardziej potrzebujących. Mamy w codziennym trudzie przekuwać wiarę na życiodajną postawę.

fot. M. Szepietowski

fot. M. Szepietowski

Eucharystii przewodniczył bp Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie.

fot. M. Szepietowski

Ludzi będziemy znajdować w różnych sytuacjach, jeśli będziemy chcieli działać w mocy Ducha Świętego. Bóg nas posyła i stwarza nam sytuacje do służenia. W życiu nie ma przypadków.

fot. M. Szepietowski

fot. M. Szepietowski

W czasie Eucharystii wręczono świece oaz wielkich oraz pobłogosławiono diakonię wyjeżdżającą na rekolekcje I i II stopnia w Kenii, w diecezji Mitunguu.

Tradycyjnie już w poniedziałek, w święto Niepokalanej Matki Kościoła, na Kopiej Górce w Krościenku przeżywany jest Dzień Moderatora. W tym czasie moderatorzy uczestniczą w Kollegium Moderatorów.