Wolność jest w nas

18 kwietnia 2015 roku w Sali kolumnowej Sejmu RP odbyło się sympozjum poświęcone społecznej działalności Sługi Bożego, ks. F. Blachnickiego, zorganizowana przez Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego oraz Parlamentarny Zespół Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Posłuchaj nagrania z sympozjum

Uczestniczyło w nim ponad 400 osób dla których tematy związane z misją społeczną katolików, stanowią istotne wyzwanie i zadanie jakie staje przed wierzącymi w XXI wieku.

Podstawowym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania była przede wszystkim kwestia wolności człowieka i połączone z nią dziedziny ludzkiej aktywności społecznej – począwszy od biblijnych założeń wolnościowych, poprzez program wyzwolenia wewnętrznego, zaangażowanie w działalność polityczną, aż po cywilizację konsumpcyjną, domagającą się natychmiastowej przemiany.

Cywilizacja konsumpcyjna w jakiej żyjemy prowadzi do samozniewolenia – miarą człowieka staje się miara używania. Im więcej dóbr, przyjemności, tym bardziej miałbym stawać się człowiekiem. Takiemu stanowisku należy powiedzieć stanowcze „nie”! Człowiek nigdy nie może stać się środkiem do celu – dlatego potrzeba mocy ducha jako realnej siły kształtującej społeczeństwo. Należy dążyć do ideału człowieka zintegrowanego i wyzwolonego.

Sympozjum było dobrą okazją nie tylko do pogłębionej refleksji nad myślą społeczną ks. Blachnickiego, ale także czasem interesujących spotkań z ludźmi z Ruchu, połączonego z możliwością zwiedzania gmachów Polskiego Sejmu.

ks. Henryk Bolczyk

Niech zatem słowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego towarzyszą nam w dalszej drodze formacji oazowej – „Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne”.

ks. Hubert Wiśniewski

za: www.gniezno.oaza.pl

Postulat wprowadzenia elementów programu społecznego ks. Franciszka Blachnickiego do programu formacyjnego Ruchu Światło-Życie: Myśl społeczna to ostatni kierunek działalności, jaki rozwinął w swoim życiu ks. Franciszek Blachnicki.

„Przekażcie serdeczne pozdrowienia wszystkim wspólnotom oazowym” – tymi słowami zakończył sympozjum bp Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

Podczas sympozjum zaprezentowano wkład ks. Franciszka Blachnickiego w wychowanie młodzieży w okresie PRL. Ks. Blachnicki propagował idee wolności wewnętrznej, wyzwolenia od strachu. Wychowana w duchu wolności młodzież oazowa w latach osiemdziesiątych stawała do walki o wolną Polskę. Dziś wielu oazowiczów pełni odpowiedzialne funkcje społeczne: są posłami, radnymi, prezydentami i burmistrzami miast. Kształtują polską i europejską myśl społeczną. Podczas sympozjum prelegenci wskazywali, że niezwykle interesującym a mało jeszcze odkrytym pozostaje dorobek i myśli ks. Franciszka Blachnickiego z okresu emigracji w Republice Federalnej Niemiec (1982-1987). Ostatnie lata życia ks. Blachnicki spędził w społeczeństwie konsumpcyjnym, którego zasadnicze elementy dotarły do Polski po roku 1990. Podczas sympozjum konferujący jednoznacznie wskazywali na bogaty program nauczania ks. Franciszka Blachnickiego. Postulowano by elementy programu społecznego ks. Franciszka Blachnickiego wprowadzić do stałej formacji członków Ruchu Światło-Życie.

 tekst i zdjęcia: www.facebook.com/InstytutKsBlachnickiego