Wprowadzenie do współczesnej teologii pastoralnej

wprowadzenie doks. F. Blachnicki, M. Marczewski

Od pastoralnoteologicznego aprioryzmu do Kościoła – sakramentu wspólnoty

Opracowanie pana Marka Marczewskiego, promotora dzieł pastoralnoteologicznych księdza Franciszka Blachnickiego, wpisuje się w jego świadomość naukową jako ucznia, któremu wystarcza, by był jak mistrz. W jakimś sensie spełnia zadanie troskliwego stróża dorobku Sługi Bożego, czego wyrazem jest wydanie tej pracy współautorskiej ze względu na zamieszczenie w niej tez, które stanowią swoiste streszczenie toku eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej opracowanej przez ks. Blachnickiego i wynikającej z niej zbawczej posługi Kościoła. Efektem tej dedukcji było wskazanie na wspólnotę jako zasadę życia i urzeczywistniania się Kościoła w świecie współczesnym.

z Przedmowy ks. Janusza Mariańskiego

 

www.wydawnictwo-oaza.pl