Wyniki konkursu na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego

Konkurs na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego został ogłoszony w kwietniu bieżącego roku i trwał od 1 maja do 31 października (przeczytaj więcej). Fundacja “Światło-Życie”, która była organizatorem konkursu, ogłosiła jego wyniki.

Zarząd Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach, ul. Różyckiego 8, jako organizator konkursu na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego, po zapoznaniu się z opinią i decyzją Jury w składzie: Pan Adam Kraśnicki, Pan Bartłomiej Pulcyn, Pan Adam Turula, postanawia ją zatwierdzić w brzmieniu jak następuje:

  1. Nie przyznawać I miejsca (nagrody głównej)
  2. Przyznać II miejsce i nagrodę w kwocie 3.500 zł twórcom filmu „12.24” Krzysztofowi Łęczyckiemu i ks. Sebastianowi Lewandowskiemu
  3. Przyznać III miejsce i nagrodę w kwocie 1.500 zł Patrykowi Piwnickiemu za film „Z Oazy się nie wyrasta. Do Oazy się dorasta”.
  4. Przyznać dyplomy uczestnictwa i nagrody w kwocie po 500 zł Iwonie i Sebastianowi Pustelnikom za film „Sługa Boży” oraz Marcie Soleckiej za film „Wiara, nadzieja i miłość – ksiądz Franciszek Blachnicki”.

Sposób wręczenia nagród zostanie ogłoszony po ustaleniu tego z Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie.