Wyzwoleni by wyzwalać

wyzwoleni„Niech naszą moc stanowi świadectwo życia świętego. Niech życie sakramentalne, niech ta świętość, do której przystępujemy w liturgii, będzie tak przez nas staraniem otoczona, by na nas działała samą swoją po Bożemu skuteczną mocą. Niech sakrament Eucharystii i sakrament pojednania będzie podstawą wszystkiego naszego życia: modlitewnego, ewangelizacyjnego, wyzwalającego”.

ks. Wojciech Danielski

Książeczka zawiera niepublikowane dotąd fragmenty homilii ks. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie, wygłoszone przy różnych okazjach w Krościenku nad Dunajcem. Zachęcają one szczególne do (rozumnego) zaangażowania się na rzecz wyzwalania naszych zniewolonych bliźnich.

 www.wydawnictwo-oaza.pl