Zapraszamy na konferencję w Sejmie RP

Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Ruch Światło-Życie

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

zapraszają na Konferencję w Sejmie RP

Sala Kolumnowa im. Kazimierza Pużaka

sobota, 18 V 2019

Orędzie wolności Jana Pawła II – w 40 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki do Polski

Program:

9.00 – Msza św. w kaplicy sejmowej – przewodniczy bp Piotr Turzyński

przejście do Sali Kolumnowej

10.20 – Wprowadzenie

– poseł Robert Telus – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu

– ks. dr Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

– ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL – Przewodniczący Rady Instytutu im.
Ks. F. Blachnickiego

10.40 – Sytuacja społeczno-polityczna pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku
w Europie
– dr Robert Derewenda, KUL, dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Duchowy wymiar przemian w Polsce po pielgrzymce Jana Pawła II:

11.10 – Młodzież – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL
ds. Studentów

11.40 – Rodzina – Paweł Kopycki, filozof, Domowy Kościół

12.10 – Ojczyzna – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, KUL, Katedra Filozofii Kultury
i Sztuki

12.40 – przerwa na kawę

13.10 – Rola Jana Pawła II w przezwyciężeniu totalitaryzmów – bp dr hab. Piotr Turzyński, KUL, Wydział Teologii, Radom

13.40 – Przesłanie Jana Pawła II dla naszego kontynentu – w 20 r. synodu biskupów Europy – ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, UKSW, 2008–2012 sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów UE

14.10 – podsumowanie

14.20 – Przejazd/przejście na Plac Piłsudskiego

15.00 – Modlitwa pod Krzyżem upamiętniającym wizytę Jana Pawła II w dniu
2 VI 1979 r.

—————-

Dojazd z Placu Trzech Krzyży do hotelu Bristol autobusami linii nr 116, 180, 222, 503

Koszt udziału: 20 PLN

Zapisy w dniach 11 kwietnia – 16 maja 2019 roku na stronie: http://www.sympozjum.oaza.pl/